Diget tvunget ud af god aftale

Højskolen Diget må ike drive restaurant i golfklubben Hvide Klit

Nina Skovbo oplyser, at forpagtningsaftalen nu er opsagt

Nina Skovbo oplyser, at forpagtningsaftalen nu er opsagt

BUNKEN:Staten stiller krav om, at højskolerne i dag har indtægtsdækket virksomhed ved siden af den traditionelle højskoleaktivitet, og der er krav om, at skolerne selv sørger for indtægter, så hele driften ikke er baseret på penge fra det offentlige. Både af den grund, men også fordi der var en række fordele ved det, indgik højskolen Diget i Bunken i slutningen af 2007 aftale med golfklubben Hvide Klit, som er nærmeste nabo til højskolen, om, at højskolen forpagter golfklubbens restaurant. Det forrige forpagterpar havde opsagt kontrakten efter blot et par års forpagtning, og klubben søgte en ny forpagter. – Vi syntes, det var alle tiders for både os og for golfklubben, siger forstander Nina Skovbo, Diget. – Det kunne sikre vores deltidsmedarbejdere i køkkenet fuldtidsjob, og det kunne være med til at sikre vores køkken arbejde hele året, ligesom der ville være synergifordele ved blandt andet fælles indkøb. – Men det passer desværre ikke ind i, hvad man fra undervisningsministeriets side har tænkt sig med indtægtsdækket virksomhed eller andre indtægtsgivende aktiviteter, og vi er nu blevet pålagt at opsige kontrakten, siger Nina Skovbo. – Problemet, som ministeriet ser det, er, at højskolen som forpagter er ansvarlig for driften af restauranten, og ministeriet mener, at der er en fare for, at der vil blive brugt penge, som staten har støttet højskoledriften med, hvis det viser sig, at restauranten ikke kan løbe rundt. – Den samme bekymring har vi naturligvis ikke, og vi har fra starten lagt stor vægt på, at restauranten skal have helt sit eget regnskab skarpt adskilt fra højskolens, siger Nina Skovbo. Nina Skovbo oplyser, at højskolen nu har opsagt forpagtningsaftalen, som krævet af ministeriet. – Men ideen om et samarbejde mellem vores køkken og golfklubbens restaurant er stadig god, og vi nu undersøge, om der kan findes en form for aftale, som rummer fordelene uden at have de ulemper, ministeriet mener, der er, siger Nina Skovbo.