Diget venter stadig på køber

Fremtiden for bygningerne, der tidligere rummede Diget - Højskolen ved Skagen - er stadig uvis.

Hvad der skal ske med bygninger på den nu lukkede Højskolen Digetssituation er stadig uvis.

Hvad der skal ske med bygninger på den nu lukkede Højskolen Digetssituation er stadig uvis.

Advokat Birthe Østergaard, der repræsenterer kurator i konkursboet, advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain i Hjørring, forklarer, at sagen i løbet af kort tid er på vej til nogle ejendomsmæglere. - Når det først sker nu, skyldes det, at vi på et tidspunkt fik henvendelse fra nogle, der måske var interesserede. Men det førte desværre ikke til noget, beklager Birthe Østergaard. Målet er stadig at få bygningerne solgt i fri handel. toen