Lokalpolitik

Digital hæder til Hals Kommune

Det Digitale Demokrati har ført til "Særlig hædrende omtale" i forbindelse med prisuddeling

HALS:Midt i en tid, hvor Hals Byråd kæmper med både en anstrengt økonomi i forbindelse med budgetlægningen for 2005 og skarpe angreb på den kommunale forvaltnings håndtering af Henriette Høgsbro-sagen, har kommunen fået et kærkomment, anerkendende klap på skulderen. Det er sket i forbindelse med uddelingen af den såkaldte Digitaliseringspris på det nye IT-universitet, ITU, på Amager. Her blev Hals Kommune tildelt en "Særlig hædrende omtale" i forbindelse med kommunens store - og nu afsluttede IT-satsning - Det Digitale Demokrati. Det var et projekt, der blandt andet opnåede støtte fra Det Digitale Nordjylland, og hvor Aalborg Universitet også var inde over for at følge projektet i forbindelse med et forskningsprojekt på AAU. Ved prisuddelingen i København begrundede Danmarks Radios nyhedsredaktør, Lisbeth Knudsen, valget af Hals Kommune og Det Digitale Demokrati med disse ord: - Det er en vidtgående vision for borgerindflydelse og en spændende satsning på mere end information og forvaltning til borgerne. Det vil sige satsning i dialog. Det viser - også med resultater - at demokrati kan digitaliseres, og det giver ordet demokrati en ny dimension. - Det er meget fine ord, som vi jo slet ikke kunne finde på selv at bruge heroppe i Nordjylland, bemærker borgmester Bent Sørensen (S), der ud over hæderen også glæder sig over, hvad Det Digitale Demokrati har medført lokalt. Her var hovedformålet med hele projektet at give borgere i kommunen øgede kompetencer på IT-området, og det mener Bent Sørensen, at der er sket, efter at Ulsted i sin tid blev udvalgt som kommunens digitale landsby. - Vi er med det her kommet ud til dem, der normalt ikke har kompetencer på det her område, og her tænker jeg specielt på pensionsterne. Vi har populært sagt fået B-holdet med, og det er glædeligt, fastslår borgmesteren, der samtidig peger på gode resultater i forbindelse med andre af de nye tiltag i Det Digitale Demokrati. Her peger Bent Sørensen på det udvidede skole/hjem-samarbejde, på den digitaliserede idrætsforening (Ulsted Boldklub) samt på de IT-øer, der i Ulsted er blevet etableret til brug for alle.