Digital kunstvejviser giver stort overblik

Mere end 50 kunstnere er repræsenteret og flere kommer til på www.nordjyskkunst.dk

AALBORG:Det nordjyske Landsbibliotek, Hovedbiblioteket, dannede i går eftermiddag rammen om forpremieren på en digital kunstvejviser for Nordjylland. Kunstvejviseren er blevet til i et samarbejde mellem Det nordjyske Landsbibliotek, Aalborg Kunstpavillon og Det Digitale Nordjylland, som har støttet projektet med 392.000 kr. Projektet startede i forsommeren, afsluttes ved årsskiftet og vil fortsat være under udvikling. - Vi er nu kommet så langt, at vi kan præsentere det spændende og unikke projekt. Vi er overbeviste om, at idéen og måden hele portalen er skruet sammen på betyder, at vi finder en model, så vi også efter projektets afslutning kan bevare kunstvejviseren. Formålet er at skabe en digital kunstvejviser for hele regionen for såvel voksne som børn samt at bidrage til øget anvendelse af og kendskab til kunst ved at give et overblik over kunstnere, museer, gallerier, kunstnersammenslutninger og kunstforeninger, siger stadsbibliotekar Kirsten Boel, Det nordjyske Landsbibliotek, der er projektansvarlig. Der er næppe nogen tvivl om, at Kunstvejviser for Nordjylland vil være bæredygtig i fremtiden. Ambitionen er at skabe en fyldig fortegnelse over regionens nulevende, professionelle kunstnere. Den enkelte kunstner er repræsenteret via biografi, udstillingsliste, arbejdsområder, litteratur samt gengivelse af op til fem kunstværker - og der henvises endvidere til kunstnernes egne hjemmesider. - Kunstvejviseren giver en enestående mulighed for alle kunstinteresserede til at kommunikere sammen. Alle kan komme i forbindelse med kunstnere, og virksomheder, der f.eks. ønsker udsmykning eller lignende på en facade eller væg, kan klikke sig ind på, hvilke nordjyske kunstnere, der kan klare sådanne opgaver - og kunstnerne kan f.eks. finde adresser på nordjyske gallerier, fortæller projektleder Torben Wendelboe, teamleder i Nørresundby Bibliotek og formand for Aalborg Kunstpavillon. Kunstvejviseren har i denne præsentationsfase godt 50 kunstnere repræsenteret, alle fra Det Kunstneriske Råd ved Aalborg Kunstpavillon, men invitation om at være med er nu gået videre til de medlemmer af Danske Kunsthåndværkere og Billedkunstnernes Forbund, som ikke også er medlemmer af Kunstpavillonen. Desuden har Kunstvejviseren en linksamling samt en selektiv litteraturliste over nordjysk kunst. Børn og Billeder er en særlig del af kunstvejviseren, hvor kunsten bliver præsenteret på børnenes præmisser. Her inviteres børnene bl.a. til at tegne selv, og de har f.eks. mulighed for at maile deres billeder til andre. Her findes også en linksamling og fortegnelse over billedskoler, udstillingssider og litteratur om kunst for børn Kunstvejviser for Nordjylland er organiseret med en styregruppe og en projektgruppe. Styregruppen består af stadsbibliotekar Kirsten Boel, teamleder i Musik og Kunst, Hovedbiblioteket, Tove Frantsen, Aalborg Kunstpavillons daglige leder, kunstneren Van Quang samt teamleder i Nørresundby Bibliotek Torben Wendelboe. Projektgruppen består af teamleder i Hovedbibliotekets afdeling for Børn, Hanne Giversen, børnebibliotekar Tina Bang Andersen, bibliotekar og it-medarbejder Frank Helenium og billedkunstner Marna Rix. Billedkunstner Bruno Kjær har skabt kunstvejviserens layout. Den egentlige offentliggørelse af Kunstvejviser for Nordjylland vil finde sted på fredag i forbindelse med Kulturnatten