Digte uden dybde og fornyelse

BØGER Viggo Madsen "Virkeligheden kommer til byen" # # # ¤ ¤ ¤ Virkeligheden kommer til byen, og det er lidt af et cirkus. Madsen er blevet tildelt Aarestrupmedaljen i 2001, og Weekendavisens anmelder Lars Bukdahl kårede ham som den ukronede mester i rammende titler - eller noget i den stil. "jeg skulle lave en collage ved at klippe et stykke ud af et stort billede og klistre det på et andet sted hvor det blev mere spændende jeg syntes egentlig kun det passede der hvor det var klippet ud" Sådan taler den marginaliserede poet, der, mens alle andre lever ud fra et parameter, hvis essens er det spændende, nøjes med at sige tingene, som de virkelig er (for nu at parafrasere Søren Ulrik Thomsen). Det er digtenes intention (hvis digte kan have en sådan) at klistre tingene sammen, så de passer. Det bliver gjort på en småpludrende og lidet interessant måde. Ganske vist får Madsen til tider rokket lidt ved de tilvante måder at se verden på, men det bliver oftest kun ved stadfæstelsen af en selvfølgelighed. Der mangler dybde, og jeg har personligt (kan en ytring være andet?) svært ved at se den sproglige fornyelse i digtene. Et andet irritationsmoment, som jeg synes kendetegner den mindre digter, er bundetheden til en afsluttende, afrundende og konkluderende sætning, der ligesom skal sætte tingene på plads. Det er kedeligt. Sådan. Christian Stokbro Karlsen kultur@nordjyske.dk Viggo Madsen: "Virkelig-heden kommer til byen" 69 sider, 169 kr. Hovedland Udkommer i dag