Diktatorens personlige garde

FREDSKRAV

Adskillige indlæg i Nordjyske Stiftstidende afspejler i denne tid en udtalt angst for krig og en voksende tendens til panik før lukketid. Og det er ikke bare her i lokalsamfundet, at nøgleordet er "fred" - men ud over hele verden. Initiativrige unge mennesker fabrikerer bannere og skilte til kommende protestmarcher. Og gaderne fyldes med millioner af mennesker overalt i verden med deres krav om fred. Og her bliver de hilst velkommen af en diktator med udstrakt arm og fastfrosset smil. Er der noget at sige til, at han tager disse millioner af demonstranter til sig som sin egen personlige garde af nyttige idioter? For han ønsker også fred og ved udmærket godt, at folks hukommelse er kort. Hvem taler vel længere om de tusinder af gassede landsmænd og et par likviderede svigersønner i hans syndefulde terror-regnskab? Og så er det desuden helt uforpligtende at træde ud af skabet og erklære sig imod krig. Det er også omkostningsfrit at være med til at finde en hakkekylling - en rigtig syndebuk, helst en der i forvejen er hårdt belastet. Parallelt med, at hele den "civiliserede" verden kræver fred, peger den muslimske verden på den nødvendige syndebuk: Israel! I vrede og blindt raseri kaster muslimske pilgrimme sten mod en anden stor sten, mens de tramper hinanden ihjel. Også de ønsker fred, mens de samtidig råber: Død over Amerika! - død over Israel! Et råb, der er kendt mellem verdens 1,2 milliarder muslimer! Den vestlige verden går mere stille med dørene, men hadet til USA og Israel er også her ved at finde sin endelige form, blot fremstår det i en mere poleret udgave. Opmærksomme bibellæsere har for længe siden set, at afslutningen på den nuværende tidsalder nærmer sig. Apostlen Paulus drager en sammenligning mellem en fødende kvinde og den tid vi gennemlever netop nu. Han siger i sit første brev til menigheden i Tessalonika: "I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger fred og ingen fare, da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe." Altså et forløb, der ikke kan standses, og hvor intervallerne bliver stadig kortere samtidig med, at smerten bliver mere intens.- Billedet er manende og stærkt, og det er kun et af flere tegn på, at Jesu" genkomst er nært forestående. Aldrig før har kravet om fred lydt fra så mange millioner struber på én gang over hele verden. Det bør mane ethvert seriøst tænkende menneske til eftertanke!- Ud fra denne bibelske beskrivelse af vor tids massive fredskrav vil resultatet ikke blive fred, men heller ikke noget, der ligner en tredje verdenskrig. Derimod snarere et verdensomspændende kaos.