Teater

Dilettant vurderes

HELLUM:På Hellum Ungdomsforenings generalforsamling fortalte formanden, Helga Pedersen, om årets arrangementer, der næsten alle har haft tilfredsstillende tilslutning. De tre bankospil, der har været holdt, har været en succes, hvor folk har hygget sig. Kun til forårets dilettantforestilling var besøget skuffende. Foreningen vil dog også til næste år lave en forestilling, men vil derefter tage op til overvejelse, om der er grundlag for at fortsætte. Kasserer Poul Vestergaard Jensen gennemgik regnskabet, der slutter med et pænt resultat. Ud af bestyrelsen trådte Dorte Reinewald. I stedet valgtes Lis Jørgensen.