EMNER

Dimittender Bangsbostrand skole

Følgende unge dimitterer fra Bangsbostrand skole: 9.A: Katrine Risager Christensen, Trine Rex Christensen, Rune Clausen, Trine Lundgren Gregersen, Anders Jensen, Rikke Skou Melsen, Simon Timmermann Olesen, Lars Libak Pedersen, Nick Nygaard Pedersen, Thomas Schmidt-Olsen, Jonas Høgh Sørensen, Jeppe Krogh Venø, René Bagnkop Wellejus. 9.B: Anne Ditte Grøngaard, Alex Thorning Jensen, Mille Nymark Jensen, Mikael Pedersen. 10.A.: Jesper Birch Andreasen, Signe Rugholt Carlsen, Christina Diana Christensen, Mikkels Eriksen, Stine Hansen, Jesper Jelswig, Caspar Mølholt Kjellberg, Tine Vigen Larsen, Michael Larsson, Maria Laustsen, Sari Lentz Lyngen, Andreas Wewer Madsen, Mette Helsinghoff Madsen, Lasse Mellergård Mortensen, Bitte Bolander Mørk, Christian Nielsen, Anders Starberg Pedersen, Kristoffer Dybdal Pedersen, Sisse Zinn Severinsen, Bjørn Daniel Stoklund, Christina Fransøe Strøm, Maria Nyholm Thomsen, Maj Uggerhøj. 10.B: .Jimmi Birch Andreasen, Line Christensen, Peter Frydkær, Annika Dalgas Hansen, Sara Beck Hlidberg, Heidi Jensen, Rikke Folsø Jensen, Simone Jensen, Jan Kejser, Sidsel Kirktved, Marianne Hausager Kristensen, Laura Kirstine Larsen, Sanne Græsdal Larsen, Pernille Lentz, Brian Lefevre Moberg, Camilla Eiersted, Anette Poulsen, Anne Møller Rishøj, Helle Møller Rishøj, Bo Sulbæk Søndergaard, Thuy Sandra Thi Mong Tran. 10.C: Alf Andersen, Martin Christensen, Nicky Holmenlund Grønborg, Signe Gudmundsen, Andreas Overgaard Hansen, Lasse Hansen, Mads Ernst Jensen, Tanja Jessen, Martin Justesen, Thomas Gundelund Jørgensen, Louise Kristensen, Katrine Noer Larsen, Anders Laustsen, Louise Krogh Madsen, Brian Nielsen, Kasper Bach Nielsen, Mads Nielsen, Maria Nielsen, Marianne Margrethe Nielsen, Kristian Rafn Nørbak, Anders Høj Pedersen, Jesper Bundgaard Pedersen, Ernst Reinert, Mark Nayberg Thomsen.