Dioxin stopper laksefiskeri i Østersøen

København, onsdag /ritzau/ Fødevareministeriet stopper for fiskeri efter laks i Østersøen, fordi analyser har vist for højt indhold af giften dioxin i fisken. Laksefiskeriet med garn i Østersøen skulle være genåbnet torsdag, efter at være lukket tidligere på året, fordi rationen var fisket op. Fiskeriet efter laks i Østersøen bliver ikke genåbnet foreløbig, oplyser ministeriet. Fiskerne må ikke fange eller sælge laks fra Østersøen, men fisk, der allerede ligger i butikkerne, kaldes ikke tilbage. Ifølge ministeriet er der kun fare for sundheden, hvis man over en længere periode og regelmæssigt spiser laks med det dioxinindhold, som er fundet i fiskene fra Østersøen. En undersøgelse har vist klare overskridelser af grænseværdien for dioxin i laks fra Østersøen. De 30 undersøgte fisk indeholder mellem 5 og 85 procent for meget dioxin i forhold til grænseværdien, på nær en enkelt laks, som var uden dioxin. Analysen er lavet af Fødevaredirektoratet, Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning og Danmarks Fiskeriundersøgelser. Fødevareminister Mariann Fischer Boel(V) beklager virkningen for fiskerne. - Dette er selvfølgelig hårdt for fiskeriet, men dioxins skadesvirkninger for menneskers sundhed er veldokumenterede, siger hun i en pressemeddelelse. Forureningen med dioxin kommer fra industri og forbrænding af affald. Giftstoffet ophobes i fødekæden. Fødevareministeren vil fortælle EU-Kommissionen og de øvrige medlemslande om de danske fund for at skabe en fælles europæisk holdning til sagen. For en måned siden blev der for første gang oplyst om fund af for meget dioxin i danske fisk. Det meget giftige stof blev fundet i sild, som var fanget øst for Bornholm. Fiskene indholdt næsten det dobbelte af den fastsatte grænseværdi. Trods stoppet for laksefiskeri i Østersøen behøver de danske laksespisere ikke at undvære laks. En meget stor del af de laks, som spises i Danmark, stammer fra Norge, hvor fiskene opdrættes i havbrug, som er bure i fjordene. /ritzau/