Gymnasiale uddannelser

Direkte bus giver bedre tid til lektier

Frem og tilbage på en halv time. Buschauffør Tom Kristensen har Mathilde Andersson som daglig morgenpassager i rute 216. Foto. Mogens Anthonsen.

Frem og tilbage på en halv time. Buschauffør Tom Kristensen har Mathilde Andersson som daglig morgenpassager i rute 216. Foto. Mogens Anthonsen.

Frem med buskortet, og klokken 8.00 er hun fremme. I dag bruger den 17-årige Mathilde Andersson en halv time i bus hver vej, når hun skal til og fra Dronninglund Gymnasiet, hvor hun går på matematisk linje i 2y. Men i fremtiden kan det komme til at knibe med at få direkte bus fra hjem til skole og gymnasie, når amtet bliver nedlagt. - I dag bruger jeg hver dag en time på transport frem og tilbage. Men fik jeg yderligere transporttid - eksempelvis to timer hver dag - ville det nemt blive problematisk og knibe med at få tid til at nå lektierne. Selvom jeg læser i bussen, er det ikke det samme, siger Mathilde Andersson. I dag går hun fem minutter til fods fra forældrenes parcelhus beliggende centralt i Sæby, inden hun kan sige godmorgen til buschafføren klokken 7.25, og 35 minutter senere er rute 216 fremme. Bussen kører direkte morgen og eftermiddag, men ellers tager det en time for rute 216 at køre de 35 kilometer mellem Sæby og Dronninglund. - Det er meget vigtigt, at der er en god direkte forbindelse her fra Sæby, men det er ikke helt afgørende. Jeg valgte også Dronninglund Gymnasium, fordi det virkede mere hyggeligt og med et bedre socialt miljø end Frederikshavn, forklarer Mathilde Andersson. Derfor ville Mathilde nok ikke vælge et andet gymnasium, hvis busforbindelserne blev væsentligt dårligere. Men hun tror, at mange nye gymnasieelever lægger vægt på, at der skal være gode busforbindelser til det gymnasium, som de vælger. I dag betaler Mathilde 314 kr om måneder, 942 kr i kvartalet for at køre frem og tilbage, og buskortet kan hun også bruge i fritiden. Når hun skal til Aalborg en smut betaler hun fem zoner oveni og kommer på den måde billigere afsted på en bytur. >I undervisningsministerens lovforslag bliver der lagt op til, at de unge skal betale 9,50 kr pr. dag for skoletransport, men det er uklart, om kortet så ligesom i dag også kan bruges i fritiden. - Umiddelbart synes jeg ikke, at 190 kr om måneden er dyrt. Det er jo billigere end i dag, og du kan diskutere, om det er rimeligt, at jeg bruger det til at komme billigere til Aalborg. Men hvis den nye ordning betyder, at gymnasieeleverne selv skal til at betale for bus udover daglig skolekørsel frem og tilbage, vil det gå ud over det sociale liv på gymnasiet. - Vi har skolekor, som øver om aften, og der er en årlig musicalforestilling, hvor rigtig mange bruger megen tid og energi, og gymnasiets musiklokaler står åbne om aften for dem, som har lyst til at benytte dem. Alle de, som bor i oplandet og kommer ind med bus, ville få svært ved at deltage, hvis busordningen blev strammet op til kun at gælde transport til og fra selve undervisningen, mener Mathilde Andersson. Så god direkte bus og adgang til også at bruge den udenfor almindelig undervisningstid, er ifølge Mathilde Andersson vigtige, hvis de små gymnasier også i fremtiden skal gøre sig håb om, at de unge vil søge dem.