EMNER

Direkte eller indirekte aktieinvestering?

Direktør Claus Silfverberg, Dansk Aktionærforening

Direktør Claus Silfverberg, Dansk Aktionærforening

FJERRITSLEV:Hvad skal man vælge - at investere direkte i enkelt aktier eller indirekte via en investeringsforening? Tre ud af fire investeringsforeninger klarer sig dårligere end markedet, og mange private investerer uden at have lært aktiemarkedets ABC. - I et forfængeligt og naivt håb om, at den næste aktie, man køber, vil vise sig at være bedre end den aktie, man lige har solgt, handler mange private aktieinvestorer alt for hyppigt. Det har mange analyser vist, og det har vi ofte skrevet om i vort medlemsblad Aktionæren, fortæller direktør Claus Silfverberg, Dansk Aktionærforening. - Hvis man ikke kan finde ud af at slå aktiemarkedet rimeligt eftertrykkeligt, bør man ikke – hverken som privat person eller slet ikke som professionel investor - beskæftige sig med køb af enkelt aktier. Så giver det i længden et bedre afkast at investere i prisbillige indeksinvesterings-foreninger. Alle DAF-medlemmer tilbydes AktieSkoler og analyseværktøjer, som gør dem kvalificerede til bedre at finde de gode aktier og undgå de dårlige. Og hvis man ikke har tid eller lyst til selv at sætte sig ind i, hvordan dette gøres, så kan foreningens medlemmer vælge at kopiere Aktionærens fem porteføljeforvaltere eller Aktionærens Nyhedsbrevs to porteføljeforvaltere. Hvis man blindt havde kopieret de pågældende eksperters porteføljeforslag i 2005, ville man have realiseret et gennemsnitligt afkast på 70 procent for så vidt angår de fem porteføljeforvaltere i Aktionæren, og på 64 procent hos to porteføljeforvaltere i Aktionærens Nyhedsbrev. Det danske aktiemarked steg i 2005 med 40 procent. Det skal i seriøsitetens navn understreges, at de realiserede kursgevinster i 2005 ikke er nogen garanti for samme afkast i 2006, og at man normalt skal have vist sine evner som investor i mindst tre år, inden man kan begynde at tillægge det nogen værdi.

Breaking
Politiet advarer efter brag i Aalborg: Hold jer væk fra disse flasker
Luk