Direkte tilskud til golfen

Økonomien sikret med en million kroner fra kommunen

AARS:Der er mere sikker grund under økonomien i en ny bynær golfbane ved Aars, end de tre millioner kroner en kommende golfklub har fået i garanti til driften af Aars byråd. Der er også bevilget en million kroner til klubben, oplyser borgmester Knud Kristensen. Millionen er det beløb som var regnet med, da Bygge- og Anlægsfonden var inde i billedet. Imidlertid sprang Aars byråd i mål, da fondens behandling af sagen godt kunne trække ud på et halvt og trekvart år. Desuden var det et krav, at golfbanen skulle have flere formål. Sagen har nu været til drøftelse i teknisk udvalg, som gør opmærksom på, at det er en kyllingefarm i nærheden af den kommende golfbane, som et aktieselskab under stiftelse skal stå for anlæggelsen af. Aktieselskabet har en kapital på en halv million kroner som er fremskaffet af erhvervsrådet, handelsstanden, turistforeningen og borgerforeningen samt Vesthimmerlands Industriformidling, der er en del af erhvervsrådet. Kommunen har allerede en sag kørende med en kyllingefarm, som borgerne i Havbro føler sig generet af. Ifølge afdelingsingeniør Bent Skovkær er der i forbindelse med fornyelsen af farmens miljøgodkendelse forsøg i gang for at finde frem til en afhjælpning af generne. Nærmeste nabo i Havbro til denne kyllingefarm ligger 700-800 meter i lugtretningen, mens der fra kyllingefarmen vest for den kommende golfbane er omkring 300 meter til skel. - Projektgruppen var opmærksom på kyllingefarmen, understreger borgmester Knud Kristensen, så der er ikke noget nyt i indstillingen fra teknisk udvalg. Økonomiudvalget har behandlet forslaget til lokalplan, som skal gøre det muligt at indrette den ny golfbane, og borgmesteren mener, at det nødvendige areal på 78 hektarer, Tandrupgaard, er købt allerede. Aars byråd får sagen på dagsordenen i sit næste møde og derefter er der en otte uger lang offentlig høringsfase. - Vi var nødt til at få styr på økonomien først, understreger Knud Kristensen videre, og nu trækker kommunen sig ud af projektet, fordi vi senere kan blive indblandet som myndighed. Derfor vil vi ikke være med i selve projektet længere. Om det kommunale tilskud på en million kroner til den kommende golfklub siger borgmesteren, at det jo ikke er sådan, at han eller byrådet spiller golf. Golfbanen vil imidlertid være en fordel for kommunen. Den vil aflaste banen i Gatten og gøre det muligt for de studerende på Erhvervsskolernes golfakademi at spille uden besværet med at køre til Hadsund, Gatten eller Sebber. Golfklubben vil blive betragtet som enhver anden sportsklub i kommunen og få tilskud efter reglerne i folkeoplysningsloven. - Golfklubben vil blive stillet hundrede procent som de øvrige klubber, fastslår borgmesteren. Projektgruppen bag den ny golfbane regner med at det samlede anlæg kommer til at koste 25 millioner kroner. En træningsbane vil allerede næste år kunne være klar, mens selve golfbanen med 18 huller ventes klar i foråret 2005.