Lokalpolitik

Direktionen kan ikke rokkes

Kun mindre indrømmelser til ændringsforslag fra kommunekontorets ansatte

SINDAL:Af frygt for at udvande et omfattende forslag til ændring af den kommunale administration, har politikerne i økonomiudvalget valgt at se bort fra flere ændringsforslag, som medarbejdere i forvaltningen har stillet. Politikernes ønske om at nytænke forvaltningen med indførelsen af en direktionsmodel, der blot skal bestå af tre medlemmer - kommunaldirektøren, som den øverst ansvarlige samt en økonomichef og en chef for en kommende personforvaltning - står således ikke til at rokke. Fra teknisk forvaltning havde man eller foreslået, at den tekniske chef, Staffan Kull, kunne blive medlem af direktionen, mens socialforvaltningen og børne- og kulturforvaltningen blandt andet mener, at den nuværende struktur med forvaltningschefer skal bevares, men de indrømmelser kan politikerne ikke give. - Det er meget forudsigeligt og forståeligt, at de gerne vil beholde deres chef, men det vil udvande forslaget, siger borgmester Søren Risager (V). Kommunikation Og på en eller anden vis, beholder de respektive forvaltninger da også deres chef, men stillingen får status af afdelingsleder, og holdes altså udenfor den kommunale direktion. Kommunaldirektør Jens Peter Møller påpeger dog, at der i det reviderede oplæg opereres med et ledelsesforum, hvor afdelingslederne for områderne ældre, børne/kultur, social og teknik-området mødes en gang månedligt for sikre kommunikationen - begge veje - mellem direktionen og afdelingslederne. Der blev sat gang i arbejdet, da fyringen af tidligere socialchef Eigil Terp var en realitet tidligere på året, men den egentlige årsag til at gennemføre en ny forvaltningsmodel er, som vi beskrev i går, de kommende planer om at gennemføre mål- og rammestyring for de kommunale institutioner, der i højere grad bliver selvstændige enheder med med vide rammer for at prioritere den årlige pose penge selv. Direktionsmodellen vil således ifølge oplægget sikre overblikket og økonomisk styring, når skoler- og daginstitutioner bliver til decentrale driftsenheder. - Der bliver ikke de store ændringer i hverdagen for den enkelte, men det er klart, at ikke alle klapperne i hænderne. Men jeg er også sikker på, at man vil acceptere den nye struktur, hvis det er det, som politikerne beslutter sig for, siger kommunaldirektøren. Hvis alt går efter planen, kan den nye struktur være gennemført per 1. februar.