Lokalpolitik

Direktør ansat på kontrakt

JAMMERBUGT:Det er nu formelt afgjort, at Jammerbugt Kommunes nye kommunaldirektør, Henrik Hartmann Jensen, bliver ansat på en åremålskontrakt på seks år fra 1. marts. Som udgangspunkt flytter han fra samme tidspunkt til den øvrige del af sammenlægningssekretariatet, som holder til på Brovst Rådhus. Fra 1. januar skal hele storkommunens direktion samles hos centraladministrationen på rådhuset iAabybro. Som kommunaldirektør for en kommune med knapt 40.000 indbyggere er man berettiget til en løn på løntrin 54.Dertil kommer faste overenskomsttillæg på 150.000 kroner samt en lønforhøjelse som kompensation for at være ansat på åremål på 25 procent. Dermed er årslønnen for kommunaldirektøren iJammerbugt Kommune 1.030.000 kroner, oplyser Henrik Hartmann Jensen, chef for 3500 ansatte.