EMNER

Direktør: Behovet har ikke været der

Aalborg Kommune har ikke haft travlt med at lave retningslinjer for brug af stadion.

Aalborg Kommune er tæt på at fremlægge retningslinjer for brug af Aalborg Stadion. Forskriften ventes fremlagt til politisk orientering i begyndelsen af det nye år og kommer herefter i høring. Når den ikke er lavet før, skyldes det, at der ikke har været behov for den, konkluderer Christian Bjerg, teknisk direktør i teknik- og miljøforvaltningen: - I forbindelse med ombygning af Aalborg Stadion, var der planer om at holde store koncerter på anlægget, men det er aldrig blevet til noget, og derfor har behovet for retningslinjer som ved friluftskoncerterne i Mølle Parken ikke været der. Han afviser, at naboerne til stadion har været uden mulighed for at klage over støj. - De generelle regler i miljølovgivningen gælder jo hele tiden, og de regulerer for eksempel niveauet for støj, så der har ikke hersket en retsløs tilstand. I øvrigt kan der efter miljølovgivningen gives lejlighedsvise dispensationer, og der tror jeg, at vi ville have givet, hvis der var søgt, siger Christian Bjerg. Han afviser, at kommunen nu har sat fart på arbejdet med et sæt retningslinjer, fordi sagen kommer frem i pressen. - Vi gør det, fordi det står i lokalplanen, og når det har taget os to år at udarbejde retningslinjerne, skyldes det, at det ikke er den letteste sag at gå til. Der er flere hensyn at tage. På den ene side er der politiske interesse i stadion og den ombygning, som blev vedtaget med lokalplanen i 1999, og på den anden side er der naboerne, som vil undgå gener med støj fra stadion. Inden for den ramme forsøger vi at lave et kompromis, som kan tilgodese begge sider, siger den tekniske direktør. Lars Nørbach, som har rykket Aalborg Kommune for et svar siden 2008, er ikke overbevist af direktørens argumenter: - Miljølovgivningens regler er jo generelle, og det er klart at foretrække retningslinjer på skrift, som tager højde for de specielle, lokale forhold.