EMNER

Direktør: Billigere at lappe

AALBORG:Direktør i teknisk forvaltning, Christian Bjerg, kender godt historien fra Gultentorpvej. Han siger også, at det er slut med at bruge nedknust asfalt. - Det er sådan, at vi selvfølgelig ophører med at bruge nedknust asfalt, siger han. Ifølge direktøren har det ellers været en anerkendt metode at reparere veje ved at bruge nedknust asfalt. Det skyldes, at når vejmaterialet bliver varmet op, binder det vejmaterialet sammen. Men nu ændrer man holdning til nedknust asfalt efter forsyningsvirksomhedernes anbefaling. - Det er klart, at når forsyningsvirksomhederne anbefaler, at man undlader at bruge nedknust asfalt, så vil vi også undlade det. Christian Bjerg opfatter det som om, at forsyningsvirkomhederne påpeger en risiko. Udefra kan se ud som om, at den ene forvaltning ikke ved, hvad den anden laver, men det mener Christian Bjerg ikke. - Den her situation bliver speciel af, at vi er igang med en grundvandssikring i det område og for at være på den sikre side, påpeger forsyningsvirksomhederne, at der er en risiko. Med hensyn til Kjeld Dissings håb om at få lavet en permanent løsning på vejen, siger direktøren. - Rent driftøkonomisk kan det bedre betale sig at reparare vejen. Det vil ifølge direktøren ikke være billigere at asfaltere vejen. - Jeg tror ikke på, at hvis der bliver lagt asfalt på, at det så er billigere end at lappe hullerne. Forvaltningen vurderer, at det er maksimalt to procent af materialet, der er havnet på engen, der indeholder nedknust asfalt. Derfor vil man ikke gøre noget ved materialet på Keld Dissing eng, - Vi har haft en mand ude at se på det, og det er ikke noget, vi vil fjerne, siger Christian Bjerg.