Direktør: - Det kan gå tossegalt

Især mindre virksomheder er i knibe

AALBORG:Hos Dansk Byggeri i Nordjylland bekræfter formanden, Søren Pedersen, at refusion for afgifter på el og energi ikke er noget, der bruges mange kræfter på i erhvervslivet, i hvert fald ikke inden for byggeriet. - Det er ikke noget, jeg er stødt på i min snak med kolleger, men med de beløbsstørrelser, der er på tale, er det måske noget, vi skal være mere opmærksomme på fremover, siger Søren Pedersen, der tilføjer, at i forvejen opererer branchen forretningsmæssigt med marginaler. - Refusionen kan måske for nogle lige være det, der får forretningen til at løbe rundt, siger Søren Pedersen, der til daglig er adm. direktør for HP Gruppen i Harken. Koncernen omfatter en vinduesfabrik og dermed en af de energikrævende malekabiner. Hvorvidt man sørger for at få afgiften på forbruget retur overlader han til direktør i HP Gruppen, Torben Andersen, at svare på. - Vi får det retur, vi har krav på, forsikrer Torben Andersen, der dog tilføjer, at det kræver stor regnskabsmæssig indsigt og forståelse af lovtekster at sikre sig sin ret på området. Selv for et firma som HP Gruppen med egen regnskabsafdeling kan det være svært. For et par år siden gennemgik selskabet i samarbejde med revisionsfirmaet Deloitte & Touche firmaets afgiftforhold, og det viste sig da også, at ikke alt var 100 procent efter bogen. - Det var dog kun småting vi fandt, men ganger vi op med antallet af virksomheder i Danmark, bliver det til rigtig mange penge, siger direktøren, der især finder grund til at være bekymret på vegne af de mindre virksomheder. - Reglerne er meget komplicerede. Der er refusion for procesvarme, men ikke rumvarme og der er refusion for elafgift, men ikke CO2-afgiften. Firmaer, der bare ansætter en kontordame, og så tror, at den hellige grav så er velforvaret, tager fejl, det er den ikke. Det kan gå tossegalt. Så det vil ikke overraske mig, hvis mange små virksomheder ikke får det tilbage, de har krav på, siger direktøren. Ifølge Torben Andersen modtager HP Gruppen flere hundrede tusinde kr. i afgiftsrefusion hvert år.

Forsiden