EMNER

Direktør dømt for mandat-svig

AALBORG:Mandatsvig for op imod 100.000 kroner koster ikke kun en direktør jobbet. Det har nu også indbragt ham en dom på fire måneders fængsel. Retten i Aalborg gjorde dog straffen betinget af, at den tidligere direktør udfører 60 timers ulønnet samfundstjeneste. Retten fandt det bevist, at direktøren i en periode fra 1999 til 2000 ved flere lejligheder havde handlet svigagtigt over for det firma i Aalborg, som han stod i spidsen for. En bekendt havde i bryllupsgave fået et alarm- og overvågningsanlæg til en værdi af 47.000 kroner, men gaven blev aldrig bogført eller faktureret. Det blev simpelt hen taget fra lageret. Til sig selv skaffede han også et motoriseret haveredskab, der blev leveret fra et firma i Brønderslev, som til gengæld fik sikringsudstyr. Også uden fakturaer. Det samme gentog sig, da direktøren på et tidspunkt fik leveret stabilgrus på sin adresse. Retten fandt det også bevist, at direktøren i perioden havde to af firmaets ansatte til at lave montørarbejde hjemme hos sig selv. Det beløb sig til en værdi af 50.000 kroner og blev heller ikke bogført, ligesom der ikke blev lavet ugesedler for de ansattes vedkommende. Den tidligere direktør nægtede bevidst at have snydt firmaet. Han forklarede, at bryllupsgaven var givet i markedsføringsøjemed. De private leverancer, som han fik i bytte for sikringsudstyr, burde han nok have oplyst om, lød det. Og med hensyn til de ansattes montørarbejde havde han tænkt på at få lavet ugesedler, men det var bare ikke blevet til noget.