Direktør dømt for underslæb

BRØNDERSLEV:En direktør i et pengeinstitut slap med en lavere straf, fordi en retssag mod ham har trukket ud. Direktøren blev i går i kriminalretten i Brønderslev idømt tre måneders betinget fængsel, der ikke skal afsones, men han skal til gengæld udføre 60 timers samfundstjeneste. Dommen fik han for underslæb mod det pengeinstitut, han til maj 2002 var ansat i. Ifølge politiet var der tale om underslæb for 39.000 kr., som han skal betale tilbage til pengeinstituttet. Det begyndte som en sag i million-størrelsen, men efterhånden er sigtelsen skrumpet ind. Politiet har valgt kun at tiltale direktøren for det beløb, som politiet ventede kunne holde i retten. Og det er de 39.000 kr. Underslæbet fandt - ifølge politiet - sted i 2000 og 2001. I maj 2002 sagde direktøren selv op. I august samme år - en uge efter at han havde fået nyt job i et konkurrerende pengeinstitut - blev han anmeldt til politiet. Politiet i Hjørring valgte i første omgang efter undersøgelser at henlægge sagen, men Statsadvokaturen i Aalborg krævede, at politiet i Hjørring genoptog sagen. Forsvareren, advokat Gert Storkborg Jensen, sagde, at det er urimeligt, at direktøren har skullet vente i henved tre år.Ifølge politiet skete underslæbet ved, at direktøren satte penge, som pengeinstituttet fik i honorar for at hjemtage kreditforeningslån, ind på konti, han selv disponerede over. Det var dels hans kones konto, en kortklubs konti samt en festkonto. Senere hævede han så beløbene. Han understregede, at det ikke var for at putte pengene i egen lomme. - Jeg brugte dem til sponsorater, fortalte han. Direktøren forklarede, at han var grundigt træt af, at en medarbejder, der bogførte pengene, hele tiden satte spørgsmålstegn ved sponsoratet. - Jeg mente, at sponsoraterne var nødvendigt, og det skaffede ny kunder, forklarede han. Domsmandsretten mente ikke, at direktøren kunne bevise, at han ikke selv havde brugt pengene.Direktøren tog betænkningstid med hensyn til at appellere sagen til Landsretten.