EMNER

Direktør for en sparekasse, der går sine egne veje

60 ÅR, Pengeverdenen har været en stor del af Poul Blicher Johnsens liv, siden han i 1965 kom i lære i Aars Bank. I 1991 blev han direktør for Løkken Sparekasse, og på søndag fylder han 60 år.

I fritiden ligger golfen Poul Blicher Johnsens hjerte nærmest.

I fritiden ligger golfen Poul Blicher Johnsens hjerte nærmest.

Efter læretiden i Aars aftjente han sin værnepligt, der blev afsluttet med tjeneste som sergent, og derefter kan han tilbage til Aars Bank, inden han i 1973 blev ansat som bestyrer i Bikubens Hurup filial i Thy. I 1979 fulgte en stor udfordring med åbning af ny filial af Bikuben i Padborg ved den dansk/tyske grænse, og da filialen dernede var kommet i god gænge, blev Poul Blicher Johnsen i 1986 udnævnt til filialdirektør i Bikuben i Brædstrup. Fem år efter fulgte så jobbet som direktør i Løkken Sparekasse, hvor han efterfulgte sparekassedirektør Robert Rosgaard. Poul Blicher Johnsen overtog en veldrevet sparekasse, hvor der ved hans tiltræden var 19 medarbejdere. Allerede på dette tidspunkt havde Løkken Sparekasse påbegyndt processen med ændring fra ren lokalsparekasse til en sparekasse, der også har kunder uden for lokalområdet. Denne udvikling er fortsat meget kraftigt siden da, og den har ført til, at sparekassen i dag har 50 medarbejdere, og at der er sket en mangedobling af forretningsomfanget, ligesom regnskabsresultaterne er steget i takt med udviklingen. Poul Blicher Johnsen har et stærkt ønske om at fastholde en række af de gode dyder, der ligger bag sparekassetanken. Det kan sagtens kombineres med en god og sund forretning, mener han, og derfor er der stadig tre grundholdninger, der gør sig gældende i forhold til kunderne, nemlig kvalitet og høj personlig service, fordelagtige renter samt meget få gebyrer. Han lægger vægt på, at Løkken Sparekasse stadig er det lokale pengeinstitut med en meget vigtig rolle i lokalområdet. Det er for ham en selvfølge, at sparekassen medvirker i en række lokale aktiviteter – både for kunderne og for det lokalområde, der virkes i. Han trives godt med de mange medarbejdere. Succeserne deles altid med kollegerne, og det er for ham naturligt, at der for 10 år siden blev etableret overskudsdeling i sparekassen. Når det gælder driften af sparekassen, går Poul Blicher Johnsen, og med ham både bestyrelsen og medarbejderne, deres egne veje. Eksempelvis har mange mindre pengeinstitutter i årenes løb etableret nye filialer, men i Løkken Sparekasse fastholder man, at forretningen drives mest effektivt ved at holde aktiviteterne samlet i Løkken. Gennem årene har Poul Blicher Johnsen været aktiv i mange sammenhænge i Løkken. Mange selskaber med relation til sparekassen har nydt godt af hans virke, og der har været meget fokus på sundhed og velvære samtidig med, at Løkken by skal fremtræde pæn og indbydende. Han har gennem tiden været interesseret i sportsgrene som fodbold, tennis, badminton og golf, og han er stadig aktiv i de to sidstnævnte. Med alderen må han dog, som mange andre, erkende, at golfen ligger hans hjerte nærmest, og en stor del af fritiden bruges på golfbanen. Poul Blicher Johnsen er gift på 37. år med Birgit, der er lægesekretær. De har børnene Jacob på 30 år, der er systemingeniør og Christina, der er 26 år og læser psykologi. Fødselaren fejres med reception i dag kl. 13-16 i New York-lokalerne i Action House, Industrivej 1 i Løkken.