Direktør gransker sag om vækstpakke

Amtsborgmester og universitetsrektor er hovedpersoner i strid om regeringens vækstpakke

NORDJYLLAND:Det er direktør Keld Christensen fra firmaet Nordsource i Aalborg, der har rejst diskussionen om, hvorvidt nogle medlemmer at det nordjyske vækstforum var inhabile, da de var med til at behandle ansøgningerne om støtte fra regeringens vækstpakke. Han glæder sig over, at erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) nu griber ind. Samtidig mener han dog stadig, at der er noget i forholdene omkring vækstforum, der bør granskes yderlige. Han har søgt aktindsigt i hele sagen, og han mener, at det rejser ny spørgsmål vedrørende fordelingen af midlerne fra vækstpakken. - Det jeg har bedt om er, at habilitetsreglerne bliver overholdt. Jeg får opfyldt det ønske, konstaterer Keld Christensen. Men der stadig ting, der undrer mig. F.eks. ser det ud som om en bevilling til en ansøger på et tidspunkt bliver mere end fordoblet. Jeg kan se, at det er sket efter et formandsmøde i september. Men i de papirer, som jeg har fået aktindsigt i, er der ikke noget referat fra formandsmødet, siger Keld Christensen. Ud over, at ændringen af beløbet undrer Keld Christensen, så finder han det mærkværdigt, at der ikke i papirerne er et referat af formandsmødet. Formandskab Vækstforums formandsskab består foruden af amtsborgmester Orla Hav (S) af direktør Peter Finnerup fra arbejdsgiverforeningen, borgmester Kristian Schnoor (S), der repræsenterer kommunerne, og direktør Andrew Neil Jacobsen fra uddannelsesinstitutionerne. Orla Hav afviser, at formandsskabet har haft noget med ændringer i forslagene til bevillinger at gøre. - Vi har ikke været inde at se på enkeltprojekter. Det arbejde har forvaltningen stået for, siger Orla Hav. Han er med på, at vækstforum nu skal drøfte spørgsmålet om habilitet. Det vil ske på et møde først i det ny år. Efter Orla Havs mening er det ikke en diskussion, der vil forsinke arbejdet med fordeling af midler fra vækstpakken. - Det vi har været optaget af er, hvad der ville gavne Nordjylland. For det første synes jeg, at det er vigtigt, at der ikke er nogen, der er personligt involveret i de projekter, der får støtte. Dernæst er det jo ministeriet, der træffer beslutningen om fordelingen af midlerne . Fra vækstforum kommer vi blot med en indstilling. Endelig står Økonomi- og Erhvervsministeriet i spidsen for sekretariatet for det midlertidige væsktforum. Ingen i sekretariatet har gjort opmærksom på, at der kunne være et problem med inhabilitet, siger Orla Hav. Rektors rolle Aalborg Universitets rektor Finn Kjærsdam er efter Keld Christensens vurdering involveret i tre-fire af de projekter, der får støtte. Til det siger Finn Kjærsdam, at han ikke har været opmærksom på, at der kunne være diskussion om habiliteten. - Men nu tager vi sagen en gang til, og det er i orden, at jeg i nogle af sagerne skal uden for døren. I forskningsrådssystemet er vi vant til, at når der bevilges penge til en sag, som man er involveret i, så går man uden for døren. Derimod er det sådan, at når man diskuterer, hvad der er værd at satse på, så benytter man sig af de folk, der ved noget om det. Jeg har opfattet det, der foregik i vækstforum sådan, at vi anbefalede staten, hvordan midlerne skulle anvendes. Det er staten, der senere bevilger pengene. Men der er nu opstået tvivl. Derfor er det rigtigt at tage det op igen, og så går vi pænt uden for døren, sigerFinn Kjærsdam. Afviser brødnid Keld Christensen havde egentlig søgt om støtte til to projekter, men blev ikke indstillet. - For at det ikke skal opfattes som brødnid er jeg parat til at trække mine ansøgninger. Det, der for mig er vigtigt, er at få mere klare linjer for det, der foregår i vækstforum. Efter min mening er der ting, som går for hurtigt, siger Keld Christensen. Han tilføjer, at hvis det er sådan, at processen med ansøgninger starter forfra, så er det muligt, at han igen vil være bl.a. ansøgerne. Orla Hav afviser dog, at man starter helt forfra igen. - Vi begynder ikke helt forfra. Men vi skal i vækstforum behandle spørgsmålet om habilitet, siger Orla Hav. Folketingsmedlem Per Clausen fra Enhedslisten, der har rejst spørgsmålet om habilitet over for erhvervsminister Bendt Bendtsen (K), glæder sig over ministerens indgriben. - Det er pinligt, at vækstforum ikke har været i stand til at overholde de mest simple forvaltningsmæssige regler. Det stiller Nordjylland i et dårligt lys, mener Per Clausen.