Hjørring

Direktør i Forsvaret fratrådt

HJØRRING:Direktør Jørgen Steen Knudsen, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste med hovedsæde i Hjørring, er fratrådt kort før jul af personlige årsager. Forsvarschef Tim Sloth Jørgensen bekræfter over for Ekstra Bladet, at forsvaret havde foretaget en intern revision af direktørens bilag, hvoraf man fandt flere "besynderlige" i forhold til gældende regler. "På den baggrund anmodede Forsvarets ledelse Forsvarsministeriets Interne revision om at gennemgå disse bilag. Det foreløbige resultat af denne undersøgelse gav anledning til yderligere undersøgelser," oplyser forsvarschefen til Ekstra Bladet. Disse undersøgelser er ikke færdige, men forsvarschef Tim Sloth Jørgensen finder ikke grund til at fortsætte dem, da Jørgen Steen Knudsen nu er fratrådt. Det har ikke været muligt for NORDJYSKE, at få en kommentar fra Jørgen Steen Knudsen. Ifølge Ekstra Bladet har Jørgen Steen Nielsen købt stort ind på Forsvarets regning af vin og spiritus, ligesom han uberettiget skal have fået udbetalt diæter. I en kommentar til sagen siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører, Ib Poulsen, Thisted, at hans kontakter i forsvaret bekræfter, at interne regler er overtrådt. - Der er imidlertid ikke foregået noget strafbart. Derfor vil vi ikke kræve undersøgelserne genoptaget, siger Ib Poulsen. Rigsrevisionen kritiserede i august Forsvarets Bygnings - og Etablissementstjeneste for voldsomt overforbrug af penge og gentagne overtrædelse af reglerne. Dengang lovede FBEs direktør, Jørgen Steen Knudsen, at rydde op.