Hospitaler

Direktør i gang med den store sygehus-kabale

Ingeborg Thusgaard arbejder for et stort, stærkt Sygehus Vendsyssel

HJØRRING:For tre måneder siden blev der sat navn på det menneske, som nu sidder for bordenden ved det bord, hvor kortene i den store kabale om sygehusdriften i Vendsyssel blandes og fordeles. Opgaven består i at lægge Frederikshavn-Skagen Sygehus og Hjørring-Brønderslev Sygehus sammen og på bundlinjen få endnu bedre kvalitet og endnu mere specialiseret behandling til borgerne - og en god arbejdplads for de cirka 2000 mennesker, der er ansat på det nye Sygehus Vendsyssel. Navnet på kvinden i chefstolen er Ingeborg Thusgaard. Hun er uddannet sygeplejerske og har været ansat på sygehuset i Frederikshavn siden 1977 - de seneste ti år som direktør. Og så har hun ikke brugt så forfærdelig meget tid de seneste tre måneder på helt konkret at sidde for bordenden. Dagene har hun oplevet som positive dage men også lange dage, og hun har brugt en del timer på at køre mellem de to sygehuse og holde gryden i kog, som hun udtrykker det. Dagene er båret af en positiv ånd, men opgaven med at fusionere to store sygehuse sker ikke på hverken tre måneder, et halvt eller et helt år. Og Ingeborg Thusgaard sidder ganske vist i spidsen for den store opgave, men hun sidder ikke alene. At fare vild Cheflæge Søren Christensen, chefsygeplejerske Tove Munch samt Lars Munch, der er økonomi- og planchef fra det tidligere Frederikshavn-Skagen Sygehus udgør sammen med direktøren sygehusledelsen, og mens Lars Munch oftest tilbringer hverdagen i Frederikshavn, har den øvrige ledelse kontorer i Hjørring. Det må være naturligt, når det er det største sygehus, mener Ingeborg Thusgaard. Hun sidder i sit kontor i den gamle del af Hjørring-Brønderslev Sygehus og fortæller. Hun havde håbet på vilje til samarbejde om et nyt stort sygehus både fra de ansatte i øst og vest. Men virkeligheden har alligevel overrasket hende. Positivt. Allerede nu er mange udvalg og samarbejdsorganer etableret på tværs af Vendsyssel, og samarbejdsviljen er for Ingeborg Thusgaard virkelig til at tage og føle på. Hun har skullet lære et helt nyt hus at kende, efter hun også blev chef for sygehusene i Hjørring og Brønderslev, og selv om hun ikke længere har problemer med at finde sit kontor, er der en del at tage fat på endnu. Mange kvadratmeter. Mange funktioner og mange mennesker på Hjørrings største arbejdsplads. - Faktisk var der en dag, hvor jeg i kælderen under sygehuset var nødt til at tage en sygeplejerske i hånden og bede hende vente med at slippe mig igen, indtil jeg var fulgt helt til mit kontor, siger Ingeborg Thusgaard med et smil. Planlagt og akut Hun forklarer, at opdelingen af funktionerne på Sygehus Vendsyssel vil ske med udgangspunkt i, at der sker en maksimal udnyttelse af sygehuset i Frederikshavn til planlagte operationer, mens flere af de akutte funktioner samles i Hjørring, hvor sygehuset fortsætter med mange specialer. Ingeborg Thusgaards motto er, at ressourcerne skal være, hvor patienterne er, og eftersom der ikke er kommet flere ressourcer til, siden beslutningen om fusionen blev vedtaget, skal de eksisterende kræfter udnyttes bedre. - Vi samler beredskaberne på en anden måde. Akutte beredskaber er meget dyre, og det er uhensigtsmæssigt, hvis de ikke udnyttes fuldt ud. Ved at opprioritere det akutte i Hjørring og det planlagte i Frederikshavn, udnytter vi ressourcerne bedre. Planlagte operationer i Frederikshavn bliver herefter ikke i så høj grad forstyrret af akutte opgaver, og i Hjørring vil man ikke komme ud for at aflyse planlagte operationer i så høj grad som tidligere, fordi der ikke skal være så mange planlagte operationer men mere fokus på akut arbejde, siger Ingeborg Thusgaard. På landevejen I Frederikshavn står det klart, at 60 nye kolleger er ansat - bl.a. mennesker, der tidligere har arbejdet med kirurgi på Brovst og Dronninglund sygehuse, som ikke længere skal have kirurgiske afdelinger. I Hjørring ligger det fast, at der ikke skal være færre ansatte, men hvordan billedet præcist kommer til at se ud er for tidligt at sige noget om. Endnu ligger kortene fra et stort område - kirurgien - spredt ud på bordet, og først om tre uger ventes en afklaring af, hvordan kirurgien i det vendsysselske strikkes sammen. - I fremtiden bliver det sådan, at vi bliver mere og mere specialiserede. Nogle kan noget, andre noget andet, og alle patienter vil have den bedste behandling. I Nordjyllands Amt vægter man, at der skal være medicinske afdelinger på alle sygehuse. Ældre mennesker, der ofte er indlagt på medicinske afdelinger, skal have mulighed for at være indlagt i nærområdet, men for et yngre menneske, der bor i Hjørring og måske skal have fjernet åreknuder, betyder det ikke noget at køre til Frederikshavn, hvor vi får landets største og bedste åreknudecenter. Vi vil have den bedste behandling, og derfor er nærheden ikke så afgørende, siger Ingeborg Thusgaard. Selv bor hun I Frederikshavn og kører til Hjørring på arbejde. - Men heldigvis er mobiltelefonen opfundet, og jeg klarer meget på vej frem og tilbage. Det tager langt tid at samle to sygehuse, og noget af arbejdet i den kommende tid vil selvfølgelig være op ad bakke. Men på et tidspunkt vil enhederne være integreret, og så er der nye, store opgaver, der venter. Bl.a. byggeriet af en ny stor medicinsk afdeling i Hjørring, siger Ingeborg Thusgaard.