Direktorat sætter punktum i vejstrid

Napstjertvej må ikke lukkes

EMNER 1. februar 2005 05:00

JERUP: Vejdirektoratet har - måske - sat punktum i flere års strid om lukning af Napstjertvejs sydlige del. Kommunen har afslået at lade vejen lukke, og nu har direktoratet afvist en klage fra Arne Olsen, Napstjertvej 1, over afgørelsen. Det er kun ham, som ønsker vejen lukket. Han har begrundet ønsket med, at vejstykket ind over hans jord ikke længere har betydning som adgangsvej til en række ejendomme vest for Skagensbanen. Nordjyske Jernbaner har nemlig sløjfet en ubevogtet overskæring over sporene og derfor er det i dag lettest for naboerne vest jernbanen at køre en anden vej - ad den nordlige, asfalterede del af Napstjertvej - til den bevogtede overskæring ved Napstjert Station. Derfor er det nu sjældent, at andre end Arne Olesen selv og hans nærmeste nabo benytter den sydlige del af vejen. Men den skal alligevel vedligeholdes på grundejernes regning. Vejstriden mellem Olesen og naboerne begyndte for flere år siden. I perioder har den uadartet til chikane med påstande om hærværk og falsk anmeldelse. Sagen har også været en tur i retten. Frederikshavn Kommune har som vejmyndighed fire gange behandlet kravet om vejlukning, og fastholdt, at vejen skulle holdes åben. Men kommunen har haft en uheldig hånd med sin sagsbehandling. Vejdirektoratet har tre gange af formelle årsager afvist kommunens afgørelser. Men fjerde gang var altså lykkens gang. Ellers også er kommunens folk blevet bedre til skrive rigtige begrundelser. Vejdirektoratets afgørelse kan indbringes for domstolene.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...