Disharmoni mellem mål og handlinger

formand for beboer-pårørenderådet, Bælum Ældrecenter, og medlem af sammenlægningsældrerådet, Rebild MADSERVICE: De tre ældrecentre i Skørping kommune er for nogle år siden ombygget efter idéen om leve-bomiljøer. Det vil sige, at der til hver otte-ti boliger hører et fælles køkken-alrum. I disse fællesrum leves det daglige liv med centrum omkring måltiderne. Om morgenen breder kaffeduften sig i boenheden fra den bryggende kaffemaskine, havregrøden og øllebrøden simrer i gryde på komfuret, og de øvrige morgenmadsprodukter findes frem efterhånden, som beboerne sætter sig til bords. Der, hvor funktionsniveauet tillader det, er det beboere, der rører i gryden eller finder ost, brød osv. frem fra køleskabet. Den varme mad kommer fra centerets storkøkken og bliver ude i boenhederne anrettet i skåle og på fade, så duften af den varme mad kan brede sig i fællesrummet og skærpe beboernes appetit. Det tredje hovedmåltid tilberedes i køkken-alrummet. Hvis beboerne har ønsket at gemme rester fra den varme mad, så lunes disse rester og sættes på bordet sammen med brød og pålæg. For at sikre, at der er varer i boenhedens køkken, laves der sammen med beboerne to gange om ugen en indkøbsliste til centerkøkkenet. Udarbejdelse af en sådan liste er med til at sikre beboernes medbestemmelse på kostønsker. Med denne rytme og disse lyde og dufte fra fællesrummets aktiviteter omkring måltiderne, kan den enkelte beboer fortsætte et genkendeligt liv, fra da de boede og levede i eget hjem, ligesom det er træning i de almindelige daglige gøremål, der kan være med til at bibeholde færdighederne hos de svage ældre på plejecentrene. Den enkelte beboer kan til sin fødselsdag ønske sin livret, som dagens menu fra ældrecenterets køkken. Her i Bælum har vi en gang om måneden en spis-sammen-dag, hvor boenhederne på skift har stor fornøjelse af at bestemme menuen. Venneforeningen arrangerer i samråd med beboere høstfest, julefrokost m.m. med en til lejligheden passende menu. I de allerede vedtagne kvalitetsstandarder for hjemmeplejen i Rebild kommune står der i den overordnede målsætning og i det formulerede værdigrundlag blandt andet: at hjælpen til borgeren gives som hjælp til selvhjælp, for at fastholde og forbedre borgerens færdigheder at borgerne respekteres som selvstændige mennesker med forskellige ønsker og behov at borgeren har indflydelse på sit eget liv Af en ny kvalitetsstandard for døgnkost til beboere i plejeboliger/ældrecentre, der netop er ude til høring, står der under organisering af ydelsen: Rebild kommune varetager selv produktionen af døgnkost til beboere i plejeboliger/ældrecentre. Produktionen foregår i to produktionskøkkener (Støvring og Nørager), som producerer køle-vacuum mad, der leveres til ældrecentrenes modtager-køkkener/leve-bomiljøer. I ydelsen indgår produktion, levering, servering og anretning af morgenmad, mellemmåltider samt aftensmad. Så er det, at jeg spørger Rebild kommunes politikere: Har I gjort jer klart, hvad det er, I er ved at fratage beboerne på ældrecentrene? Hvordan synes I, at jeres idealistiske værdigrundlag og målsætning harmonerer med jeres faktiske vedtagelser? Forstår I, hvad livskvalitet betyder?