EMNER

Diskoteker bryder støjregler

KØBENHAVN:Flere tusinde bartendere risikerer at få ødelagt deres hørelse, fordi diskotekerne ikke lever op til nye støjregler. En rundspørge, som Nyhedsbrevet 3F har foretaget blandt 50 diskoteker over hele landet, viser, at tre ud af fire diskoteksejere ikke kender de nye støjgrænser, som ellers skal sikre personale mod høreskader. En ny bekendtgørelse om støjgrænser trådte i kraft 15. februar i år. Ifølge de nye regler skal støjniveauet i snit holdes under 85 decibel over en arbejdsdag. Overskrides denne grænse, må medarbejderen ikke udføre sit arbejde. Nyhedsbrevet 3F har foretaget stikprøver på fem forskellige diskoteker i Århus, og på samtlige steder lå det gennemsnitlige lydniveau over 100 decibel.