EMNER

Diskrimination mod fede

} En amerikansk undersøgelse viser, at diskrimination af overvægtige mennesker finder sted både i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i sundhedssektoren. } 28 procent af de adspurgte lærere mente, at overvægt er det værste, der kan overgå en person. } 24 procent af de adspurgte sygeplejesker svarede, at de følte væmmelse ved overvægtige patienter. } De adspurgte svarer, at de anser overvægtige for at være dovne og for at mangle selvkontrol. } Undersøgelsen viser derudover, at overvægtige er mere tilbøjelige til at aflyse lægebesøg, ligesom mange læger ikke bryder sig om at have overvægtige i behandling. Kilde:The Permanente Journal