Diskussion om 85 nye boliger i Hobro

På en mark op til Stoldalen i det sydlige Hobro ruster en landmand sig til at udstykke 15 parcelhusgrunde og 70 rækkehusboliger i kategorien tætlav.

Men det er ikke sket uden diskussion, idet Mariagerfjord Byråd nu sender et revideret lokalplanforslag ud i høring. Den oprindelige skitse rummede nemlig 122 boliger i tætlav bebyggelse, men til gengæld kun syv parcelhusgrunde. Lokalplanforslaget sendes nu otte uger i høring - uden at der foretages en miljøvurdering af projektet.