Lokalpolitik

Dispensation var i strid med planloven

Naturklagenævn siger, at Hirtshals Kommune ikke måtte give Nordsøhøjskolen lov at bygge to boliger i 1991

HIRTSHALS:Tidligere Hirtshals Kommune har ulovligt dispenseret for et erhvervsområde mellem Niels Juels Vej og Lilleheden Skovvej, hvor der i 1991 blev bygget to lærerboliger, og det får nu den konsekvens, at der stilles skærpede støjkrav til eventuelle kommende virksomhed i tilstødende områder til boligerne. For Naturklagenævnet har på baggrund af en klage afgjort, at de uanset beliggenheden kan anvendes på almindelige vilkår. - Det er ret uheldigt, at vi har fået to boliger midt i et erhvervsområde. Men vi må acceptere at Hirtshals Kommune i sin tid begik en fejl. Dispensationen var ikke forenelig med planloven, siger Per Harfeld (V), formand for Plan- og Miljøudvalget efter et udvalgsmøde, hvor sagen var på dagsordenen. Dispensationen blev givet til Nordsøhøjskolen, men anvendelsen af de to boliger som lærerboliger blev aldrig tinglyst, så senere ejere kunne blive bekendt med forudsætningen. I 2004 gik Nordsøhøjskolen konkurs og i forlængelsen af konkursen blev de to boliger solgt på tvangsauktion og straks udlejet på almindelige vilkår. Derefter gav Hirtshals Kommune et påbud til eje og lejere om at anvendelsen skulle høre op. Derefter endte påbudet i Naturklagenævnet, hvor nævnets formand afgjorde, at dispensationen var givet i strid med lokalplanens principper, men at de to boliger er lovligt opførte og at de kan anvendes til formål, der ikke har tilknytning til erhverv i området. Afgørelsen betyder, at der i skel mod boligområdet stilles skærpede krav til støjniveauet, som om dagen højest må være 55 dB (A) og 40 dB (A) om natten. Kravene internt i et erhvervsområde er højest 60 dB (A) døgnet rundt. - Boligerne vinder og det kan vi kun tage til efterretning, siger Per Harfeld. For Nordsøcentret har afgørelsen ikke nogen betydning, da der allerede på centret arealer ligger to boliger. Her er begrænsningen til støjen allerede gældende.