Sejlflod

Dispensationtil dobbelthus

Brian Jensen fik grønt lys af teknisk udvalg til at opføre dobbelthus

SEJLFLOD:Det var en nem beslutning og et enigt udvalg for teknik og miljø, der tirsdag sidst på eftermiddagen afgjorde, at Brian Jensen nu kan fortsætte sine planer om at opføre et dobbelthus på Gadekærsvej 44. Han købte grunden 15. april i år, og efter først et forsøg med rækkehuse, så en opdeling af matriklen i to, endte han med at søge om dispensation fra lokalplanen, der siger, at der kun må bygges én bolig til en familie pr. matrikel. - Det er jo en stor grund, der strengt taget kan deles op i to grunde på 750 kvadratmeter, så derfor får han lov til at opføre dobbelthuset, fortæller udvalgets formand, Iver Kjærgaard (V). Han siger, at han ”sådan cirka ved hvordan grunden ser ud” til oplysningerne i sagen omkring det stejle terræn i den ene ende af grunden. - Jeg tror faktisk, at naboerne vil være bedre stillet med et dobbelthus frem for at man delte grunden i to og byggede op af skråningen. Et hus på skrænten i to etager vil være mere beskæmmende, mener Iver Kjærgaard. Ingen klage, blot undren Brian Jensen vil nu fortsætte sine planer og rette henvendelse til arkitekt, så han kan få en pris på hvad det koster at opføre et dobbelthus. Og meget tyder på, at naboerne ikke gør mere ved den indsigelse, som udvalget valgte at se bort fra. - Vi snakkede lige om det på vejen i går, og jeg tror ikke vi vil protestere mere, men blot med stor forundring konstatere, at man tilsidesætter loven, siger Arne Nielsen, der på vegne af 11 naboer havde gjort indsigelse mod opførelse af dobbelthuset. Skulle han eller andre naboer ønske at klage over afgørelsen, vil de snart modtage et brev fra Sejlflod Kommune, hvor der udover den trufne afgørelse i sagen også er en klagevejledning vedlagt.