Skolelukninger

Distriktsmodel adskiller sig fra skolelederforums udspil

Skolelederforum i Thisted Kommune ser ingen mulighed for besparelser ved skolesamarbejde THY: Thisted Dagblad skrev torsdag om en distriktsmodel, som skoleforvaltningen har fremlagt som en mulig ramme om den fremtidige skolestruktur i Thisted Kommune. I artiklen stod der, at ”distriktsmodellen lægger sig meget tæt på ad det udspil, som Skolelederforum kom med i slutningen af april”. Men formanden for Skolelederforum i Thisted Kommune, Ole Jørgensen, siger, at distriktsmodellen på væsentlige punkter adskiller sig fra Skolelederforums oplæg. Han påpeger, at selv store skoler med op til 400 elever med distriktsmodellen bliver afdelinger af en ny, større skole. I distriktsmodellen vil den overordnede leder og bestyrelsen have ansvaret for op til 1000 elever, mere end 100 medarbejdere og op til fire undervisningssteder. - Skolelederforum finder ikke dette realistisk og hensigtsmæssigt, desuden vil distriktsmodellen betyde, at lederne generelt vil få forringede arbejdsforhold, lyder advarslen fra Ole Jørgensen, der er skoleinspektør i Snedsted. - Skolelederforum anbefaler i stedet i sit oplæg, at små og måske lukningstruede skoler kan have fælles ledelse med en større skole (som Klitmøller og Hanstholm i dag), og at kommunen organiseres i distrikter, hvor selvstændige skoler (nogle med flere undervisningssteder) samarbejder om forskellige opgaver, eksempelvis det tværfaglige samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, kompetencecentre, job-klasser, valgfag etcetera. I distriktsmodellen kalkuleres der med store besparelser på udgiften til ledelse og sekretærbistand. Dette står i direkte modsætning til Skolelederforums oplæg, hvor skolelederne fremfører følgende: - Det er vigtigt for Skolelederforum at understrege, at der ingen besparelsesmuligheder er i en model, hvor skoler sammenlægges eller samarbejder. Skolelederforum er af den opfattelse, at den nuværende samlede ressource er et absolut minimum for at drive et skolevæsen, der kan leve op til fremtidens krav. Skolelederforum finder det særdeles betænkeligt at kalkulere med betydelige besparelser på skoleledelsen, når den aktuelle skoledebat helt entydigt taler om behovet for en styrket og tydelig skoleledelse. Styregruppen vedr. skolestruktur skrev således i sit afsluttende papir om hovedkonklusionen: - Ledelse er et væsentligt parameter for et godt skolevæsen. Der er behov for mere tid til skoleledelse, således at den enkelte skoleleder så vidt muligt ikke underviser og ikke bruger al sin tid på administrative rutiner. Endelig gør Ole Jørgensen opmærksom på, at Skolelederforum i sit oplæg ikke har forholdt sig til overbygningsstrukturen. @Byli.9.special.bund:Af Lone Lærke Krog lone.laerke.krog@nordjyske.dk