Dividendepenge på vej til medlemmerne

SuperBrugsen udbetaler 175.000 kroner til sine medlemmer trods nedgang i omsætningen

HALS:999 medlemmer af SuperBrugsen i Hals kan i år se frem til en dividendeudbetaling på 175.000 kroner. Det oplyste SuperBrugsens formand, Ole Kjærgaard, på den ordinære generalforsamling på Hals Hotel. Øget konkurrence i Hals by har bevirket en mindre omsætningsnedgang i forhold til sidste år, bemærkede formanden videre. Det har bestyrelsen straks taget bestik af for efterfølgende at sikre sig fremtidige udvidelsesmuligheder ved at erhverve naboejendommen mod øst formedelst 860.000 kroner. - Den nuværende butik på 450 kvadratmeter mangler selvsagt en del i at leve op til kædekravet på 700-750 kvadratmeter, sagde Ole Kjærgaard. Formanden redegjorde i øvrigt for de seneste aftaler mellem FDB og COOP Danmark og de heraf følgende ændrede mærkeordninger omkring rabat, bonus og medlemstilbud. - Vort mål er fortsat at være byens mest troværdige dagligvarebutik, sluttede Ole Kjærgaard, inden han overgav ordet til uddeler Henrik Pedersen, som kunne fremlægge følgende regnskab: Resultatopgørelsen viser en omsætning på 21.169.760 kroner med et årsresultat på 95.744 kroner. Aktiver og passiver balancerer med 5.550.370 kroner. Enkelte, redaktionelle ændringer af vedtægterne blev vedtaget uden større debat, inden formand Ole Kjærgaard blev genvalgt til bestyrelsen. Karin Krog ønskede ikke at fortsætte og blev afløst på posten af Bente Højberg.