Lokalpolitik

DJØF vil kræve sikkerhed og ligeværdighed

Det handler om måden der bliver færre chefer på, siger DJØF-formand

NORDJYLLAND:At kommunalreformen kommer til at betyde færre chefstillinger kommer ikke som nogen nyhed for Danmarks Jurist- og Økonomforbund, DJØF, der organiserer mange af de kommunale og amtslige chefer. - Ingen skal være naive og tro, at når man slår kommuner sammen bliver der brug for det samme antal chefer i den kommunale sektor. Det skaber naturligvis en konkurrencesituation ude i kommunerne. Vi har været klar over længe, og det samme har de kommunale chefer, siger DJØF-formand Finn Borch Andersen. I følge tal fra DJØFs medlemskartotek er 29 procent af de kommunale og amtslige chefer over 55 år, hvilket inden for en overskuelig fremtid afhjælper en del af problemet. Men Finn Borch Andersen erkender, at der stadig kommer der til at mangle job til kommunale topfolk. Han har ingen berøringsangst over for problematikken, men skal reformen gennemføres på en forsvarlig måde har Finn Borch Andersen to kæpheste. Sikkerhed og ligeværdighed. Bag ordet sikkerhed gemmer sig en jobgaranti, som DJØF vil kæmpe indædt for. På nuværende tidspunkt har ingen af de mennesker kommunalereformen berører fået en eksplicit jobgaranti. DJØF-formanden mener, at regeringens retorik om, at ingen skal falde ned mellem to stole er tydelig. Men Finn Borch Andersen ærgrer sig over, at det ikke finder vej ned i følgelovgivningen. - Man kan få den mistanke, at regeringen slet ikke er interesseret i at sikrer kommunalt ansatte et job efter reformen, og det giver usikkerhed. Det er jo de ansatte, og måske især cheferne, der har ansvaret for reformens gennemførelse, siger Finn Borch Andersen. Set fra hans stol er det bydende nødvendigt med en form for overgangsledelse, hvor alle de nuværende chefers kompetencer og kvalifikationer udnyttes optimalt til alles bedste. Det sikres kun, hvis alle har sikkerhed i en jobgaranti. Og når chefstillingerne i de nye kommuner skal besættes, vil DJØF kræve ligeværdighed. - Der må ikke kunne laves underhåndsaftaler på forhånd, og stillingerne skal slåes åbent op, så alle kan søge alle stillinger. Kommunerne skal selvfølgelig ansætte de bedste i chefstillingerne, men det skal være muligt at se, hvorfor den ene er bedre end den anden, siger Finn Borch Andersen.

Forsiden