DM-du­si­net

[ Del­ta­ger­fel­tet i DM for trav­kuske: [ Kent Fri­borg og Jep­pe Juel, Aal­borg, Ken Ecce og Steen Juul, Char­lot­ten­lund, Hen­rik Løn­borg og Bir­ger Jør­gen­sen, År­hus, Knud Møns­ter, Sep­po Kuk­ko­nen, Bent Svend­sen og Chri­sti­an Lind­hardt, alle Ski­ve, René Kjær, Oden­se, og Flem­ming Jen­sen, Åby. [ Træn­er­ne kø­rer i alt 15 løb over tre dage - fre­dag i Char­lot­ten­lund, lør­dag i År­hus og søn­dag i Aal­borg.