DN: Ja til vildsvin i Danmark

København, søndag /ritzau/ Frygten for svinepest bør ikke afholde Danmark fra igen at få vildsvin i naturen. Risikoen er minimal, skriver grøn forening til minister. Om kort tid får forbrugerminister Lars Barfoed (K) en indstilling fra sine embedsmænd om, hvorvidt der atter skal være en bestand af vildsvin i Danmark. Svaret bør være et ja, mener Danmarks Naturfredningsforening (DN). I et brev til ministeren opregner foreningen en række grunde til, at vildsvinet atter skal færdes i de danske skove. For det første er frygten for svinepest langt overdrevet, skriver foreningen og henviser til en undersøgelse fra november 2005, udført for Danske Slagterier, Fødevarestyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser. Vildsvinet er ikke i sig selv en trussel, når man taler om svinepest i Danmark, fastslår Åse Uttenthal, ekspert i svinepest og seniorforsker i afdelingen for virologi hos Danmarks Fødevareforskning. - Vi har ikke sygdommen her i landet, hverken blandt vilde eller tamme svin. Der er heller ikke svinepest i Nordtyskland, hvorfra en vild bestand måske kan sprede sig op gennem Jylland. Det er muligt at have en vildtlevende svinebestand uden svinepest, sagde Åse Uttenthal i november. Der blev sidst konstateret svinepest i Danmark i 1933. Landbrugserhvervet har argumenteret imod vildsvinene med hensynet til eksporten af svinekød for 25 milliarder kroner årligt. Men i næsten alle tilfælde af svinepest i Europa har smitten kunnet føres tilbage til inficeret foder og har således ikke noget med de vilde svin at gøre. Derfor skal den danske løsningsmodel anno 2006 ikke bygge på myter, opfordrer DN. Ifølge undersøgelsen fra 2005 er kun en fjerdedel af de danske svinefarme placeret i nærheden af egnede eller delvist egnede levesteder for vildsvin, og det vil være muligt gennem en vis jagt og regulering at begrænse antallet af vildsvin i konfliktområderne, mener foreningen. Desuden har vildsvin, indtil de blev udryddet herhjemme, været en oprindelig og naturlig del af dansk fauna, anfører Naturfredningsforeningen. Danmarks sidste indfødte vildsvin blev skudt i 1801 ved Silkeborg. De eneste danske vildsvin i dag er en bestand, som de seneste 80 år har levet i Lille Vildmose, spærret inde bag høje hegn. En anden anstødssten for landmændene er den skade, de energiske vilde grise påfører markerne. Men i Sverige har man ifølge DN fundet ud af, at vildsvinene øger den biologiske værdi, fordi de skaber rum til flere plantearter, når de med trynen søger føde i jorden. - De svenske erfaringer viser også, at vildtskader på markafgrøder er væsentlige, hvor de rammer. Til gengæld rammes kun begrænsede arealer, omkring 1-5 procent, og skaderne kan begrænses med afværgefodringer og elhegn. Værdien af jagten overstiger vildtskaderne, skriver DN-præsident Poul Henrik Harritz til Lars Barfoed. Foreningen anbefaler et "betinget ja" til vildsvin - på en måde, så risikoen for svinepest og vildtskader begrænses i konstruktivt samarbejde mellem land- og skovbrug, svineproducenter, jægere og andre. Et udvalg under Vildtforvaltningsrådet ventes efter sommeren at komme med forslag til en forvaltningsplan for vildsvin. /ritzau/