DN-klage over forurenet jord i det åbne land

SINDAL:Danmarks Naturfredningsforening (DN) har klaget over en afgørelse fra Nordjyllands Amt, som vedrører 450 tons forurenet jord. For nylig gav amtet tilladelse til, at den velvoksne bunke jord kunne benyttes som læbælte på en mark på Jerupvej i Mosbjerg. Jorden stammer fra udgravningerne i forbindelse med de nye andelsboliger på Nordvangen, hvor entreprenøren fandt den forurenede jord, der er belastet med olie. Grænseværdien for de mange ton jord er overskredet med mellem 10 og 40 procent eller, som det hedder, "lettere, forurenet jord". I det område, hvor jorden er blevet blåstemplet til placering er der kun begrænsese drikkevandsinteresser, og amtet vurderer, at de høje grænseværdier vil komme ned på det tilladte niveau i løbet af ganske kort tid, når naturen går sin gang. DN har trods amtets forklaringer alligevel valgt at anke afgørelsen, og der sker blandt andet, fordi foreningen har konstateret, at jorden også indeholder murbrokker, cementstykker, rør og stumper af bygningsjern: "Set i lyset af den ufuldstændige beskrivelse af jorden finder foreningen det bekymrende, at man ikke har nøjere kendskab til hvorfra den stammer. Den er angiveligt hentet på en lokalitet, hvor der nu bygges andelsboliger, men det er overfor foreningen oplyst, at der i mange år har været uautoriseret bilkirkegård på arealet. Der er således behov for at dokumentere, at jorden ikke er forurenet med andet end olie og bygningsaffald", hedder det blandt andet i klagen, der også indeholder flere andre punkter, sokm ankemyndigheden - Miljøstyrelsen - skal tage stilling til.