Lokalpolitik

DN klager over skicenter

FREDERIKSHAVN: Danmarks Naturfredningsforening, DN, forsøger nu at bremse det planlagte skicenter i Flade Bakker. DN har indbragt en retlig klage over regionplantillægget for Naturklagenævnet og anmoder om at klagen får opsættende virkning. Naturklagenævnet kan alene forholde sig til det retlige i sagen og ifølge Susanne Ogstrup fra DN's hovedkontor mener DN, at planerne om et helårs alpint skicenter strider mod planlovens bestemmelser. - Ifølge planloven skal landets kystområder friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed. Et skicenter er ikke afhængig af kystnærhed og centeret strider mod lovens bestemmelser for planlægning i kystområderne, siger Susanne Ogstrup. DN påpeger, at området, hvor skicenteret ønskes placeret, er meget højt beliggende og kan ses viden. Hertil kommer, at terrænhøjden skal forøges med yderligere 10 meter. - Kunstsneen vil være visuel dominerende og ødelæggende for kystområdet, siger Susanne Ogstrup, der kalder skicenteret "et kunstigt element, der vil medføre væsentlig forøgelse af trafikmængden og være en belastning for de omkringboende og medføre støjgener, trafikgener og lysgener." DN tror ikke på, at skicenteret vil skabe vækst i området - snarere tværtimod. - Folk sætter stor pris på det smukke landskab og Flade Bakker er en af naturperlerne i Nordjylland, siger Susanne Ogstrup. Side ??????