DN: Mål nås ikke

KØBENHAVN:Færre sprøjtemidler i grundvandet, færre næringsstoffer i vandløbene, mindre kultveilte og metan i atmosfæren, mindre global opvarmning. Det er kravene, som både regering og landmænd står overfor. Men præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bischopp-Larsen, tror ikke, at målene nås med det Grøn Vækst-udspil fra regeringen, som nu forhandles. Hun deler landbrugets opfattelse af, at erhvervets egen målsætning et mere vidtgående end regeringens i forhold til biogasudnyttelsen og dyrkning af energiafgrøder, men ikke på flere andre punkter. Regeringen vil åbne for at plante energiafgrøder på nye naturarealer, men der er ikke noget naturindhold i piletræer og elefantgræs, og det forstår landbruget, mener hun. DN-lederen deler også landbrugets skepsis mod effekten af nye afgifter på pesticider og kvælstof. Hun tror ikke, de virker. Derimod kan hun ikke støtte landbrugets ønsker om at bruge husdyrgødning som brændsel. - Næringsstoffer skal ikke brændes, men tilbage i kredsløb. Og naturfredningsforeningen er helt uenig med landbruget i synet på pesticider. DNs mål er et 100 procent økologisk landbrug i løbet af 30 år. Målsætning hos såvel regering som landbrug er mere beskeden, 12 procent i 2020, en fordobling i forhold til nu.