DN: Naturen taber terræn

NORDJYLLAND:Naturelskerne i Danmarks Naturfredningsforening ser frem til at høre fra miljøminister Troels Lund Poulsen om, hvordan han vil sikre beskyttelsen af de små naturområder, når han i næste uge skal i samråd i Folketinget. - Der er brug for, at ministeren påtager sig sit ansvar, for det er ministeren, der sætter rammen for kommunerne, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Foreningen ønsker en klarere lovgivning, der sikrer, at alle kommuner foretager registreringerne af naturen på samme måde, og vedligeholder den med samme hyppighed. Opfordringen fra Danmarks Naturfredningsforening kommer, efter at foreningen i juni gennemførte en undersøgelse, der viser, at en række af de små naturområder, der populært kaldes for paragraf 3-områder, da de skulle være beskyttet ifølge naturbeskyttelseslovens paragraf 3, nu er forsvundet. De er ganske enkelt blevet opdyrket. En ny undersøgelses fra konsulentfirmaet COWI er nået frem til samme resultat. - Det viser klart, at de nuværende bestemmelser om beskyttelse af små naturområder ikke fungerer godt nok. Det er derfor helt afgørende, at miljøministeren griber ind, siger Ella Maria Bisschop-Larsen. Voldsomt tilbageslag Hun tilføjer, at naturen i disse år støt og roligt taber terræn. Hver dag året rundt rulles naturen i det åbne land et nøk tilbage. Set over en årrække bliver de mange små nøk til et voldsomt tilbageslag for naturen i det danske kulturlandskab, der for et par generationer siden var præget af en levende mosaik af dyrkede marker og små naturområder såsom blomstrende enge, levende hegn og små vandhuller og moser. Men i stordriftens navn er broderparten af de små naturområder forsvundet, så det åbne land i stadig højere grad domineres af store kornmarker, der ikke levner plads til vilde blomster, fugle og sommerfugle. Og alt imens sidder den ansvarlige minister på sine hænder, mener naturfredningsforeningen. Ella Maria Bisschop-Larsen peger på, at nye tal fra statens egne forskere i Danmarks Miljøundersøgelser viser, at arealet af lysåbne naturområder er faldet markant. Samtidig viser opgørelsen fra Danmarks Miljøundersøgelser, at i eksempelvis Billund er 6,5 procent af de levende hegn fjernet fra 1994 til 2007. Tilsvarende optællinger på landsplan findes ikke. Senest har COWI påvist, at ud af 350 undersøgte naturområder er to tredjedele pløjet væk eller i ringe stand på trods af, de skulle nyde beskyttelse i Naturbeskyttelsesloven. I dag eksisterer mange af de beskyttede områder udelukkende på papiret. Konsekvensen er blandt andet, at hver tredje art i Danmark nu er truet, fordi der ikke længere er levesteder til dem i verdens mest intensivt dyrkede land. - Dokumentationen er klar og rejser alvorlig usikkerhed om, hvor meget beskyttet natur vi har tilbage. Dermed falder forudsætningen også for regeringens grønne vækst, da den bygger på urealistiske tal. Hvordan kan man tale om mere og bedre natur, når Grøn Væksts bygger på forudsætninger om en natur, der slet ikke eksisterer i virkeligheden, spørger Ella Maria Bisschop-Larsen.