Vindmølleindustri

- DN's rapport er misvisende

NORD- OG VESTJYLLAND: "Misvisende". Sådan lyder Vindmølleindustriens dom over den rapport, som Danmarks Naturfredningsforening netop har offentliggjort, hvor de peger på alternative placeringer til det testcenter for kæmpemøller, som regeringen ønsker placeret i Østerild Klitplantage i Thy. "Vindmølleindustrien har foretaget en umiddelbar vurdering af DN’s rapport, der har en række mangler. DN har screenet efter størrelse uden at tage højde for, hvad området skal bruges til. Der er ikke taget hensyn til hverken afstandskrav eller støjpåvirkning, og DN har derfor søgt efter for små områder, hvilket betyder, at antallet af boliger, som bliver påvirket, er misvisende lavt", hedder det i en pressemeddelelse fra vindmøllefabrikanternes brancheorganisation. De mener derfor ikke, at det giver mening at se DN’s forslag som alternativer til testcentret i Østerild. "DN har i rapporten valgt at se bort fra gældende lovgivning, hvor afstand fra mølle til nærmeste bebyggelse er fire gange møllens totalhøjde. Det svarer i Østerild til en afstand på 1 km. Hvis man skulle have søgt efter et område, der svarer til området i Østerild, ville man få et væsentligt andet resultat, end det DN kommer frem til", påpeger Vindmølleindustrien. Organisationen vurderer, at det antal boliger, der bliver påvirket af vindmøllerne i DN's forslag, vil være væsentligt større, end hvad der fremgår af rapporten. "Der er ikke taget højde for den gældende lovgivning omkring støjpåvirkning. Støjkravene er det afgørende parameter for antallet af eksproprierede ejendomme i Østerild (seks ejendomme), da kravene tilsiger, at ingen må bo inden for en zone på 44 dB fra en vindmølle. DN tager ikke højde for støjpåvirkning, og der gives derfor ikke et svar på, hvor mange boliger, der reelt vil blive påvirket af DN’s forslag", lyder argumenterne fra Vindmølleindustrien, som konkluderer, at hvis DN’s forslag til områder skulle have været sammenlignelige med området i Østerild, skulle de have været to-tre gange større.