DN vil bekæmpe fiskefarm

Naturfredningsforeningen tror ikke på, at fiskefarm i Hirtshals ikke vil skade havet

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

NORDSØEN Forskerparks direktør, Jens Otto Størup forsikrer, at Nordsøen sagtens kan absorbere de 110 tons kvælstof fra en kommende fiskefarm i Hirtshals. Arkivfoto: Hans Ravn

Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Hjørring vil bekæmpe den planlagte fiskefarm i Hirtshals med alle midler. DN Hjørring tror simpelt hen ikke på forsikringerne fra Nordsøen Forskerpark om, at den voldsomme udledning af næringsstoffer kan ske uden at skade havmiljøet. - Vi vil bruge de legale muligheder vi har for at bremse farmen, fastslår DNs lokalformand, Jørgen Jørgensen. VVM-redegørelse, kommuneplantillæg og udkast til miljøgodkendelse af fiskefarmen er netop nu i høring. Ender det med at Hjørring Kommune siger ja til planerne, er DN er klar til at gå til både Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet. Svarer til 38.000 svin Det springende punkt er en årlig udledning på 110 tons kvælstof til havet ud for Hirtshals. - Eksperterne siger, at havet selv i meget stille vejr sagtens kan absorbere de 110 tons næringsstoffer. Som turistmand skal jeg ikke risikere noget med badevand, algevækst og iltsvind, sagde Jens Otto Størup, direktør for Nordsøen Forskerpark, for nylig i Nordjyske Stiftstidende. - Jeg ved godt, hvad ansøgerne siger. Men de kan ikke snakke sig ud af 110 tons kvælstof, mener Jørgen Jørgensen. Forureningen fra fiskefarmen kommer til at svare til forureningen fra 38.000 svin. Det er svært at forestille sig, at landbruget kunne få lov til at lede så enorme mængder kvælstof urenset ud i havet. Iltsvind og fiskedød - Nordsøen ud for Hirtshals risikerer at blive kvælstofforurenet ligesom de danske fjorde, der er hærget af iltsvind og fiskedød, advarer Jørgen Jørgensen. - Som samfund risikerer vi at gentage vores miljø-fejltagelser fra landbruget i fiskerisektoren, og havet ud for Hirtshals er i forvejen alt for belastet med næringsstoffer, påpeger DN-formanden. Umiddelbart vest for Hirtshals Havn ligger stenrevet Knudegrunden, der i EU er udlagt som Natura 2000 område, fordi det huser en særlig vigtig marin natur. - På den baggrund virker det ekstra kritisabelt, at man på land i saltvandsbassiner vil masseproducere fisk og lede deres efterladenskaber ud i en af havets naturlige oaser, siger Jørgen Jørgensen. Venteposition Han mener at fiskefarmen må sættes i venteposition, indtil det bliver muligt at rense spildevandet. - Det må være slut med at prøve at fortynde sig ud af miljøproblemer ved at lade havet modtage forureningen, siger Jørgen Jørgensen. Planerne om en fiskefarm ved Nordsøen Forskerpark i Hirtshals er i offentlig høring frem til 10. februar. - Inden da vil vi prøve at ruske lidt op i offentligheden og få noget debat, så sagen ikke bare lister ligeså stille gennem systemet, siger Jørgen Jørgensen.