Dna-analyser afslører forbryderne i vandet

Nordjysk firma satser på brug af dna- analyser til at afsløre forureningskilder

Søren bastholm tager her prøver af badevandet ved Bisnap. I laboratoriet hos Amphi-Bac i Aalborg bliver der analyseret på dna fra bakterierne i vandet, og det kan med stor nøjagtighed føre frem til en forureningskilde. Foto: Martin Hjorth

Søren bastholm tager her prøver af badevandet ved Bisnap. I laboratoriet hos Amphi-Bac i Aalborg bliver der analyseret på dna fra bakterierne i vandet, og det kan med stor nøjagtighed føre frem til en forureningskilde. Foto: Martin Hjorth

NORDJYLLAND:Metoden er i princippet den samme, som politiet bruger, når dna fra en mistænkt bliver analyseret. På samme måde kan man undersøge dna fra bakterier i badevand og finde frem til, hvor de stammer fra. Det kan være bakterierne fra mennesker, hvis det er forurenet spildevand, der giver problemerne. Detektivarbejdet kan så afsløre, at det f.eks. kan være bakterier fra kvæg eller grise, der via vandløb bliver ført frem til badestedet. Eller det kan være forurenet kloakvand, der er ledt i havet. Tidligere har man ud fra analyser af, hvilke bakterier der var i en vandprøve, kun kunnet gætte på, hvorfra en forurening egentlig kunne stamme. - Det er faktisk den samme metode, som politiet bruger. Her hører man om, at forbrydere er blevet afsløret på grundlag af dna-analyser. Men det er helt nyt, at man kan gå ind og måle på bakteriers dna og afsløre, om de kommer fra dyr eller mennesker. Hidtil har andre analyseformer kun givet et billede af, hvor mange bakterier der var i vandet, men man fik ikke noget at vide om, hvor bakterierne kom fra, siger direktør i Amphi-Bac, Søren Bastholm. I år har virksomheden bl.a. Aalborg og Frederikshavn kommuner som kunder. Forskning brugt i praksis Metoden kan også anvendes til at spore kilden til en bakterieforurening i drikkevand. Dna-analyse kan give sikkert bevise for, at der den dag, vandprøven blev taget, var forurening af badevandet ved en strand. Forureningen kan dog hurtigt forsvinde. F.eks. kan stærkt sollys medvirke til at slå bakterierne ihjel. Amphi-Bac blev dannet for kort tid siden, da arbejdet med at lave dna-analyser af vand blev udskilt fra virksomheden Amphi-Consult, der arbejder med biologisk rådgivning og planlægning. Det er 16 år siden, at Amphi-Consult blev etableret. Bag oprettelsen af det står Martin Hesselsøe, der tidligere har været forskningslektor ved Aalborg Universitet. Søren Bastholm er en af Martin Hesselsøes tidligere kolleger fra Aalborg Universitet. I deres virksomhed i Forskerparken NOVI i Aalborg Øst har de fundet mulighed for at anvende grundforskning i praksis.