DNR lørdag

07.00-10.00 Morgenradio. Gitte & Per. 10.00-13.00 God formiddag. Lytterne bestemmer musikken 98 28 14 44. Marian og Kurt.