Dobbelt aflæsning af vandmålere

Strid om betaling betyder, at forbrugere under flere vandværker skal aflæse deres målere to gange.

Mogens Sparre, formand for Blokhus Vandværk: Vi har netop indgået en aftale med forsyningsselskabet. Vi er ikke tilfredse, men legen må stoppe.

Mogens Sparre, formand for Blokhus Vandværk: Vi har netop indgået en aftale med forsyningsselskabet. Vi er ikke tilfredse, men legen må stoppe.

En række forbrugere i Jammerbugt Kommune har fået besked på at aflæse deres vandmåler to gange og sende to aflæsningskort, selv om det er samme tal, der skal stå på begge kort. Årsagen er, at det nyetablerede forsyningsselskab Jammerbugt Forsyning A/S ikke kan blive enig med en række vandværker om prisen for aflæsningstallene, som forsyningsselskabet også skal bruge. Tidligere betalte kommunen til vandværkerne for hver aflæsning fra den enkelte forbruger. Når forbrugerne havde aflæst deres vandmåler og sendt tallene til vandværket, sendte vandværket aflæsningerne videre til kommunen og fik omkring 28 kr. pr. forbruger. Kommunen bruger vandaflæsningen til beregning af vandafledningsafgiften. Men nu er det Jammerbugt Forsyning A/S og ikke længere kommunen, der står for spildevandet. Og forsyningsselskabet vil ikke betale de 28 kr. pr. aflæsning, men kun 14 kr. Det har langt de fleste vandværker accepteret. Men knap en halv snes har sagt nej og derfor får forsyningsselskabet ikke aflæsningstallene fra vandværkerne, men må selv skaffe dem. Det betyder, at forbrugerne under disse vandværker har fået aflæsningskort både fra vandværk og fra forsyningsselskabet. Det gælder bl.a. forbrugerne under Blokhus Vandværk. - Men vi har netop indgået en aftale med Jammerbugt Forsyning A/S. Derfor er det kun i år, forbrugerne bliver belemret med to aflæsningskort. Næste år får de igen kun et enkelt, siger Mogens Sparre, formand for Blokhus Vandværk. - Vi er blevet kimet ned af forbrugere, som ikke kan forstå, hvad der foregår. Det samme er vores revisor. Vi synes legen nu må have en ende, og derfor har vi sagt, at Jammerbugt Forsyning A/S kan få de oplysninger, de skal bruge. Og så får vi de 14 kr., siger Mogens Sparre. Han skønner, at den ny aftale vil betyde, at Blokhus Vandværk mister en indtægt på 35.000 kr. årligt, når forsyningsselskabet fremover kun betaler 14 kr. pr. aflæsning mod tidligere 28 kr. Dertil kommer, at forsyningsselskabet ikke vil betale for aflæsning hos de sommerhusejere, som ikke er tilsluttet kloak. - Selv om vi har indgået aftalen med forsyningsselskabet, så synes vi ikke, det er i orden, at vi kun får de 14 kr. Vandværket og forbrugerne har jo investeret store beløb i vandurene uden tilskud fra forsyningsselskabet eller andre, siger Mogens Sparre. Han tilføjer, at Jammerbugt Forsyning har tilbud at stå for aflæsningen hos forbrugerne og aflevere tallene gratis til vandværkerne. - Det siger vi klart nej til. Aflæsningen skal de private vandværker selv stå for. Det skal vi ikke have andre til at klare for os, siger Mogens Sparere, som også gerne vil have forbrugerne repræsenteret i forsyningsselskabets bestyrelse, som i dag er befolket med politikere og medarbejdere. Kommunalbestyrelsesformand Lars Holt (V), formand for bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S siger, at de 14 kr. plus moms, som forsyningsselskabet har tilbudt vandværkerne pr. aflæsning, dækker udgifterne. - Vi har endda tilbudt vandværkerne at stå for aflæsningen og overlade dem gratis til vandværkerne. Men det har der ikke været interesse for, siger Lars Holt. Han har ikke noget imod, at vandværkerne og dermed forbrugerne bliver repræsenteret i bestyrelsen. - Men man kan jo sige, at der allerede er forbrugerrepræsentation i bestyrelsen i kraft af, at der sidder folkevalgte, som også er forbrugere, i bestyrelsen, siger Lars Holt. - Der arbejdes centralt på at ændre sammensætningen af bestyrelsen. Arbejdet skulle have været afsluttet i år, men er udskudt. Jeg synes vi skal afvente resultatet, inden vi gør noget, siger Lars Holt.