Lokalpolitik

Dobbelt antal pladser for sindslidende

Børsholt søger om godkendelse af botilbud nummer to

DVERGETVED:Den selvejende institution Børsholt for personer med psykiske lidelser står foran en udvidelse til det dobbelte, hvis lederen Britta Mose og hendes mand Søren Mose får alle tilladelser i hus til at indrette ejendommen Spanghede udenfor Dvergetved til formålet. Siden 1999 har institutionen drevet botilbudet Skovdal, hvor der er plads til otte personer. Der er stort set altid fuldt belagt. Mose-parret bor selv i Spanghede, hvor den ene bygning søges indrettet til det nye botilbud. - Især i det sidste halve år har vi fået flere henvendelser fra amter og kommuner om vi kan skaffe flere pladser, og det behov vil vi prøve at efterleve. Vi kan se, at det er der, siger Søren Mose. Amtets psykiatridirektør har også været på besøg på Skovdal, hvor han opfordrede ledelsen til at lave fire psykiatriske lejligheder. Skovdal er for voksne, der er færdigbehandlede i det psykatriske system og som ikke magter at bo helt alene i en lejlighed. I omgivelser med natur og skov samt kort afstand til offentlige transportmidler får beboerne fine muligheder for at få bedre styr på deres tilværelse. Spanghede, der ligger ca. 1 km fra Skovdal, skal være for samme målgruppe. - Distriktspsykiatrien er god nok på flere måder, men ikke for alle i systemet. Vi vil gerne give et bidrag til at gøre det bedre for nogle af de mennesker. Vi kan i Børsholt tilbyde hjemlige rammer, hvilket man ikke kan ret mange andre steder, og på samme måde skal det være i Spanghede, siger Søren Mose. En anden grund til at Britta og Søren Mose med opbakning fra bestyrelsen søger om lov til at udvide er, at kommunalreformen, hvor det fremover vil være Ny Hjørring Kommune, som Børsholt hører under. - Hele psykiatrien halter bagefter, og jeg tror hele den første periode for det nye byråd vil gå med at kigge hinanden i øjnene for at finde ud af, hvad de vil. Det kan de sindslidende, som har behov for den slags hjælp vi kan tilbyde, ikke vente på. Jeg er ikke i tvivl om at behovet for flere pladser også er der i storkommune. Så kan vi lige så godt lave dem, understreger han. Samtidig kan udvidelse være med til at skaffe flere "bløde job" i Sindal-området. Der er 14 ansatte tilknyttet Skovdal til at passe en døgnrytme året rundt. Ikke alle ansatte er på fuld tid. En godkendelse af Spanghede vil skaffe yderligere 10-12 personer job. - De fleste af dem, der arbejder på Børsholt, bor i Sindal Kommune, oplyser Søren Mose, som tilføjer, at han før har talt med erhvervsrådet om det vigtige i at skabe flere bløde job i kommunen: - Det er der ikke kommet noget helt konkret ud af, men andre som PMU og efterskolen har skabt flere af den slags arbejdspladser.