Lokalpolitik

Dobbelt nej til erstatning til sandplagede bådejere

ØSTER HURUP: Sandplagede bådejere og arbejdstyngede bestyrelsesmedlemmer i Foreningen for Øster Hurup Fiskerihavn mødte ingen forståelse i kommunens økonomiudvalg. Her gik politikerne i samme spor som teknisk udvalg og afviste klart at give erstatning til bådejere, som føler sig generet af sandfygning fra det igangværende byggeri på havnen i Øster Hurup. Flere bådejere har fået sand i deres glasfiberfartøjer, og det har både krævet ekstra rengøring og udsat skibene for slitage. Bestyrelsen for havnen havde forslået, at de berørte bådejere fik en erstatning svarende til pladslejen i 2006 og 2007. - Graver kommune nye kloakker i gågaden, og der kommer støv på tøjforretningens stativer, udbetaler vi heller ikke erstatning, siger borgmester Karl Christensen (S). Økonomiudvalget ”stadfæster” også teknisk udvalgs afvisning af at betale kompensation på samlet 50.000 kroner til de fem bestyrelsesmedlemmer i havneforeningen. De finder sig berettiget til et økonomisk plaster oven på en stor mængde ekstra arbejde som følge af blandt andet byggeriet på havnen. Med økonomiudvalgets beslutning sætter Hadsund Kommune samtidig gang i en undersøgelse af, hvordan en ny ejerforening sammen med kommunen kan overtage driften af havnen i stedet for Foreningen for Øster Hurup Fiskerihavn. Det er planen, at et udkast til en ny driftsform skal lægges frem for det samlede byråd senest på mødet i november. Johannes Sørensen (UP), deltog ikke i sagens behandling. Han er med i havnens bestyrelse.