Dobbelt op af løstrailere på havnen

Bekostelig opfyldning ved Paradiskajen kan blive nødvendig for at skaffe plads

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Trai­ler­ne af­le­ve­res af vogn­man­den. Ste­na ran­ge­rer trai­ler­ne om bord på fær­gen, og i Gø­te­borg hol­der en an­den chauf­før pa­rat til at tage imod og fort­sæt­te trans­por­ten. Foto: Kim Dahl hansen

FREDERIKSHAVN:Antallet af løstrailere, der deponeres på trafikhavnen i Frederikshavn, inden de sendes videre med Stena til Gøteborg, er inden for det seneste år fordoblet. Det skaber øgede pladsproblemer på havnen og problemer med at få separeret den ordinære trafik fra den megen bufferplads til trailerne. Fortsætter udviklingen, kan det ifølge havnedirektør Preben Reinholt blive nødvendigt at skaffe mere plads ved at inddrage en del af havnebassinet ud for Paradiskajen. - Så vil der kunne skabes ekstra 17.000 kvm havneareal. Det vil ganske vist være en bekostelig affære, men det er uhyre væsentligt for havnens fortsatte udvikling, at disse faciliteter er til rådighed, siger Preben Reinholt. Pendultrafik sparer løn Forklaringen på den voldsomme vækst i parkerede løstrailere, er ifølge rederidirektør Bent Kobberup, Stena Line, transporterhvervets voldsomme chaufførmangel i en tid, hvor der er masser at lave, samt de astronomiske bøder, der nu uddeles, hvis langturschaufførerne ikke overholder køre- og hviletidsbestemmelserne. - Det tæller med i arbejdstiden, at have chaufføren siddende på færgen, og de skal også have løn for den tid. Derfor har operatørerne udstationeret chauffører i Sverige hele ugen. Strømmen af lastvognstog sydfra kan så nøjes med at køre i pendulfart til Frederikshavn, hvor de læsser løstrailerne af, i stedet for som før at tage turen helt til Stockholm, forklarer Bent Kobberup. Stena skal så rangere og bugsere løstrailerne om bord på færgen, og fra borde igen i Gøteborg, hvor de udstationerede chauffør holder klar til at tage imod og fortsætte kørslen. På samme måde den omvendte vej. Hvor løstrailere for et år siden udgjorde cirka 10 procent af rederiets samlede lastvognssenheder på 160.000 på Frederikshavn-Gøteborg, udgør de nu 20 procent, eller en fordobling fra 15.000-16.000 løstrailere til i 2007 forventede 32.000. - Mange løstrailere kommer op lørdag og søndag, men ofte leveres løstrailerne først en time før afgang, og da vi skal koble på med vores folk til at flytte trailerne om bord, medfører det meget rangering, og i takt med stadig flere løstrailere også, at det bliver vanskeligere at overholde færgens turn-around-tid, siger Bent Kobberup. Pres på havnen - Det giver os med andre ord en masse praktisk bøvl, så vi er nødt til at kikke på havnens formåen. I forvejen har havnen ryddet den gamle veterinærbygning af vejen og inddraget noget af betalingspladsen over for Hotel Jutlandia, så løstrailerne kan parkeres langs hegnet hele vejen hen mod Læsø-færgens område. - Og vi arbejder videre med at skaffe plads, siger havnedirektøren. Sidste år blev der for at få separeret trafiktyperne til færgerne lavet indkørsel til løstrailer-trafikken ved den gamle DFDS-bygning og bag om den. Trailere scannes - Her tilføjer vi nu yderligere en scanning af trailerne. Ikke som en generel terrorsikring, men for at få affotograferet, om der er buler i løstrailerne. For at rederiet ikke uretmæssigt drages til ansvar for eventuelle skader på containere, kan vi med scanningen påvise, at bulerne skam var der allerede inden, containerne af vores folk blev kørt om bord, siger Bent Kobberup. Trafikken med løstrailere har hele tiden eksisteret på Stenas Oslo-rute, hvor sejltiden er væsentligt længere.