EMNER

Dobbelt op ved at stemme 13.6.

Europa-Parlamentet er den eneste folkevalgte EU-institution, som har indflydelse på de beslutninger, der træffes i EU.

En stemme til Europa-parlamentsvalget på søndag er med til at styrke demokratiet i EU. Desuden vil vi med en høj stemmeprocent i Danmark være med til at vise de andre EU-lande – og især de 10 nye EU-lande – at vi har en stærk demokratisk tradition i Danmark. Europa-Parlamentet er ikke et parlament i traditionel forstand. Det betyder dog ikke, at Europa-Parlamentet ingen indflydelse har. Tværtimod er Europa-Parlamentets indflydelse vokset støt siden det første direkte valg fandt sted i 1979. Alt tyder dog på, at det kommende parlamentsvalg vil opnå verdensrekord i form af den laveste danske valgdeltagelse nogen sinde. Det er meget selvmodsigende, for Danmark har faktisk en betydelig overrepræsentation i EU-parlamentet i forhold til f.eks. Tyskland, hvor de har 99 mandater med 80 mio. indbyggere, altså godt 1 mandat pr. 1 mio. indbyggere, så har Danmark 14 mandater med knap 6 mio. indbyggere – altså godt 2 mandater pr. 1 mio. indbyggere. Danskerne får med andre ord dobbelt så meget indflydelse pr. indbygger som Tyskland! Vi tror desværre, at passiviteten i den danske befolkning til en vis grad kan føres tilbage til danske politikeres mangel på engagement i valget. Til forskel fra andre lande, f.eks. Frankrig, hvor Paris' gader er prydet med bannere om det kommende valg, er der i Danmark bemærkelsesværdigt stille. Måske er det "før-sommerferie"- eller "efter-bryllup"-sløvhed, der hærger det ganske land? Eller måske er det, fordi vi danskere mener, at det der med EU, det er ikke noget for os? Det er noget, der sker nede i Europa. Men sådan er det ikke længere. Flere og flere beslutninger om miljøet, arbejdsmiljøet, virksomhedernes regnskaber, regler for konkurrence, udbudsregler, regler for markedsføring osv. bliver i dag vedtaget i EU, med stigende indflydelse fra Europa-Parlamentet. Også udviklingen i byggesektoren vil i fremtiden være andet og mere end et dansk anliggende. Arkitekter, rådgivere og byggefirmaer vil – som i så mange andre sektorer – forske, udvikle og bygge på tværs af landegrænserne i Europa. Derfor er EU ikke længere udenrigspolitik – det er indenrigspolitik. Det er lige så vigtigt for dig og mig, hvad der sker i EU, som hvad der foregår i Nordjylland, på Bornholm eller i København. Faktisk burde vi flytte ansvaret for EU fra Udenrigsministeriet til Indenrigsministeriet! Det ville give mere nærvær og opmærksomhed og give danskerne mere blod på tanden, når der skal stemmes til EU. Men indtil da så brug din demokratiske ret – stem ved valget og få dobbelt op. Du får faktisk dobbelt så meget indflydelse i forhold til en europæisk medborger fra et af de store lande.