Aalborg

Dobbelt pres på formand

Det er et højst forunderligt spil, rektor Sven Caspersen har ladet sig kaste ud i, når det gælder den meget åbenlyse magtkamp om at blive formand for Aalborg Universitets første bestyrelse. I sin iver efter at slå fast over for offentligheden, at han er den bedst tænkelige - måske den eneste tænkelige - kandidat til formandsposten, er han åbenbart kommet til at tage ingen ringere end videnskabsminister Helge Sander som en slags gidsel. For aldrig så snart har Sven Caspersen udtalt, at "Helge Sander har fået besked fra mig om, at jeg er kandidat til formandposten. Og han synes, det er en brandgod idé", før videnskabsministeren selv lufter væsentligt større forbehold. For Helge Sander har det i hvert fald - og naturligt nok - været vigtigt, at formalia skal være i orden, altså at formanden skal vælges af den kommende bestyrelse blandt de eksterne medlemmer, så "valget af bestyrelsesformand har jeg overhovedet ingen mulighed for eller ønske om at blande mig i". Ifølge eget udsagn har Sven Caspersen ellers spurgt om ministerens holdning til, at han stiller op og har - stadig ifølge Caspersen - fået et positivt svar, mens Helge Sander på sin side understreger, at det er et svar, som han har givet som privatperson. Ikke i sin egenskab af videnskabsminister. Det kan godt vække en vis form for undren, at den måske kommende bestyrelsesformand - uanset hvor vigtig sagen måtte være for ham - tilsyneladende har svært ved at skelne mellem private og offentlige bemærkninger. Selv uden Sanders godkendelse - som han i sagens natur ikke kan få - synes Sven Caspersen ellers sikker på posten, efter at han har sikret sig et flertal i ledelsen. Til gengæld havde ledende kræfter blandt det videnskabelige personale samt de studerende ellers håbet på et noget mere markant generationsskifte. Dét lægger et dobbelt så hårdt pres af forventninger på den første formand. For han skal vise, at hans udtalte ønske om at sikre kontinitutet på stedet kan passe sammen med reelle fornyelser. Og så skal han vise, at han kan give ordentlig plads til, hvad den første nye rektor på stedet i 28 år måtte have af nye ideer.