Dobbelt så kloge

De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser meget glædeligt, at vi i dag har dobbelt så mange akademikere, som for 18 år siden. Det er gode nyheder. Uddannelse giver nemlig større jobsikkerhed, højere løn og flere karrieremuligheder for den enkelte og er samtidig utrolig vigtig for vores samfund og den generelle vækst og velstand.

I et samfund som det danske er kvalificeret arbejdskraft en forudsætning for vækst og fremgang. Vi er afhængige af en veluddannet arbejdsstyrke, fordi virksomhederne hele tiden skal tilføres ny viden, idéer og innovative tanker for at være konkurrencedygtige i forhold til udenlandske virksomheder. Så er de rette talenter ikke til stede, bliver vi hurtigt hægtet af. Uddannelse er altså ikke kun noget der berør den enkelte, men er noget vi alle bør interessere os for og motivere vores medmennesker til. Der er ingen tvivl om at kloge hoveder er med til at sikre fremtiden - det ved danskerne. Jeg håber blot, at de fremtidige generationer vil have en lige så positiv indstilling til uddannelse, og at vi i årene der kommer, vil se samme positive fremgang indenfor uddannelsesområdet, som i de forgangne 18 år.